Koersdocument Stationstuinen: Huisvesting voor Barendrechtse jongeren in De Stationstuinen

Wat D66 betreft is het koersdocument Stationstuinen een hele mooie visie voor de toekomst van Barendrecht en voor onze inwoners. We hebben aangegeven dat het stationsgebied in Barendrecht, waar het koersdocument over gaat, deel uitmaakt van het 'Stedenbaan-programma' in Zuid Holland. Dat is iets waar we als Barendrecht ons voordeel mee kunnen doen. Wij hopen dat daardoor sneller de plannen rond kunnen zijn en er makkelijker investeerders komen. Zodat snel de eerste steen gelegd kan worden. Wel hebben we een kanttekening aangegeven tijdens de commissie. Er zullen in de toekomst wat D66 betreft wel afspraken moeten worden gemaakt met de initiatiefnemers over huisvesting voor iedereen. Dus ook voor jongeren. Jongerenhuisvesting is iets waar D66 zich al jaren voor inzet. Het visiedocument benoemt jongeren niet apart in het rijtje specifieke doelgroepen, ouderen wel. En met jongeren bedoelen we niet alleen studenten en startende jongeren op de woningmarkt. We bedoelen ook pre-starters en laagopgeleide werkende jongeren. Vooral deze laatste groep valt tussen wal en schip als het om huisvesting gaat. Vanwege de grote moeite die jongeren in Barendrecht hebben om huisvesting te vinden dienen wij mede de motie Huisvesting voor Barendrechtse jongeren in De Stationstuinen in, zodat we aan de voorkant de kaders kunnen bijstellen.

Motie Huisvesting voor Barendrechtse jongeren in De Stationstuinen

Samen met Echt voor Barendrecht (EVB) heeft D66 de motie Huisvesting voor Barendrechtse jongeren in De Stationstuinen ingediend. Met deze motie willen we vastleggen dat er extra aandacht is voor jongerenhuisvesting in De Stationstuinen. We willen dat de raad daarvan op de hoogte gehouden wordt. We hebben vastgelegd dat de raad voor de behandeling van de voorjaarsnota 2021 op de hoogte gesteld wordt van hoeveel woningen er voor Barendrechtse jongeren gerealiseerd kunnen worden en waar. De verantwoordelijke wethouder heeft al eerder in De Schakel aangegeven een voorstander te zijn van "Barendrecht First". Gezien de beperkte mogelijkheden voor jongeren is ook D66 daar voorstander van.