It’s a Man’s World

In 1966 werd het lied ‘It’s a Man’s World’ een grote hit. In het nummer benoemt James Brown verschillende veworvenheden van de mensheid zoals de uitvinding van de auto, de trein, de boot (waarbij hij verwijst naar de ark van Noach) en het electrische licht en schrijft deze allen toe aan de man. Wel zegt hij erbij dat het allemaal niets zou betekenen zonder een vrouw of meisje. De tekst voor het lied werd geschreven door zijn toenmalige vriendin Betty Jean Newsome die omschrijft hoe zij de verhouding tussen mannen en vrouwen in die tijd zag. Tot diep in de zeventiende eeuw was het in Europa de algemene opvatting dat de bestaande maatschappij een door God gewilde orde was waarin de man alle macht had, zowel binnenshuis als buitenshuis. Het was de Engelse filosoof John Locke (1632-1704) die als een van de eersten deze orde aan het wankelen bracht door te stellen dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Dat dit anno 2016 vanuit een internationaal perspectief nog steeds niet het geval is staat bij mij niet ter discussie. Ik denk hierbij aan het feit dat homosexualiteit in sommige landen strafbaar is en de emancipatie van vrouwen in een groot deel van de wereld nog in de kinderschoenen staat. In de loop van de eeuwen is er in Nederland gelukkig veel veranderd ten gunste van de positie van vrouwen. Sinds 1922 hebben vrouwen zowel het actief als het passief stemrecht, hetgeen betekent dat vrouwen zich kandidaat mogen stellen voor een politieke functie bij verkiezingen. Helaas is het nog steeds zo dat relatief weinig vrouwen gebruik maken van dit recht. Het gebeurt regelmatig dat ik in overleggen zit waarbij ik constateer dat ik de enige vrouwelijke bestuurder ben. Ook in het huidige college in Barendrecht ben ik de enige vrouw. In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en ik hoop dat meer vrouwen zich kandidaat zullen stellen voor een plek op de lijst van een politieke partij. Want ondanks het feit dat ik het nummer ‘It’s a Man’s World’ prachtig vind, ook de meer recente versie met Pavarotti uit 2002 is het beluisteren meer dan waard, wordt het tijd dat mensen gelijkwaardig zijn in hun verscheidenheid. Een verscheidenheid die we moeten koesteren. Een mooie stap in de goede richting is meer vrouwen in de politiek.