Inleveren portefeuille wethouder Monhemius van D66

Afgelopen twee weken zijn voor de raad en het college van Barendrecht een soort achtbaan geweest met, voor ons als dieptepunt de raadsvergadering van 11 oktober jl. waarin de drie wethouders van de EVB en D66 hun portefeuilles inleverden. Met het inleveren hiervan viel het college en heeft Barendrecht nu een demissionair bestuur. Het was de wens van de oppositie partijen dat nu een informateur komt, die alle mogelijkheden voor een nieuw te vormen college bekijkt. Niet alleen de combinatie van de EVB, D66 en een derde partij, maar een veel bredere orientatie. Doordat de wethouders de portefeuilles nu hebben ingeleverd kan een nieuwe informateur dit gaan onderzoeken. Als fractie van D66 betreuren wij de hele gang van zaken en hopen dat zo snel mogelijk een nieuw college is gevormd, die wel op de meerderheid van het vertrouwen van de raad kan rekenen. De perikelen van de afgelopen twee weken hebben de gemeente Barendrecht geen goed gedaan, maar wat overeind blijft is dat wij als raad, maar ook het demissionair college, met onze demissionair wethouder Ingeborg Monhemius het beste willen voor deze gemeente, vanuit het gedachtengoed van onze sociaal-liberale partij Wat wij, als fractie van D66 als heel positief hebben ervaren en wat we mee kunnen nemen in de komende periode, is de medemenselijkheid van de raadsleden van de andere partijen naar ons toe. Dat ervaren wij als heel fijn en dat verzacht de pijn die wij voelen, maar maakt ook onze eigen reflectie beter mogelijk. Wij, de drie fractieleden van D66 hopen dat snel een nieuw college gevormd is en dat wij als raadsleden ons weer bezig kunnen houden met de inhoud.