Hospice Barendrecht een stapje verder

In het verkiezingsprogramma van D66 Barendrecht, maar ook in het Coalitieakkoord 2014-2018 wordt het initiatief voor de komst van een hospice ondersteund. Een hospice waar in huiselijke sfeer het levenseinde ervaren wordt, doet recht aan de kwaliteit van leven van mensen met een terminale ziekte. Voor mensen die niet in hun eigen thuis kunnen blijven, kan door de komst van de Hospice Barendrecht op een vredige wijze en in de eigen kracht afscheid genomen worden van het leven. Omdat de hospice een stapje verder is met de realisatie, is het voor D66 reden om aandacht te besteden aan dit onderwerp. Wie heeft u gesproken? De fractie D66 heeft contact gehad met het bestuur van de Stichting Hospice Barendrecht, omdat zij zich betrokken voelt bij de totstandkoming. De eerste Nieuwsbrief van de Hospice Barendrecht kwam in de mailbox met wetenswaardigheden en acties voor de inzameling van gelden. Maar ook het nieuws dat een geschikt pand is gevonden. Het bestuur van de Stichting Hospice Barendrecht heeft kortgeleden een voorlopig koopcontract getekend voor de Hoeve Binnenland aan de Voordijk 332. Op dit moment is het bestuur in gesprek met de Monumentencommissie en de Gemeente zelf over een aantal randvoorwaarden om de hospice daadwerkelijk gestalte te geven. Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald? Naast de Nieuwsbrief heeft de Stichting Hospice Barendrecht een nieuwe website: www.hospicebargemeenten.nl. Op de website staat informatie over de organisatie, de missie en visie, maar ook de invulling van vrijwilliger zijn voor de hospice als zij voltooid is. In de fractie van D66 praten wij over de voortgang van de realisatie van de Hospice Barendrecht, maar van concrete stappen in de Raad is nog geen sprake. Ook heeft de fractie van D66 op dit moment geen vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Mocht het nodig zijn voor het project, dan zal de fractie van D66 zeker vragen stellen. Wat is het vervolg? Het bestuur van de Stichting Hospice Barendrecht, met Johan Warnar als voorzitter en Frank van Acker, de secretaris is intensief betrokken bij de realisatie van de Hospice Barendrecht. Bij het bestuur ligt kennis, kunde en doorzettingsvermogen om de volgende stappen te zetten. Al deze stappen kosten tijd, maar dat is het waard. D66 onderkent het belang van een toekomstbestendige hospice voor de inwoners van Barendrecht. De fractie van D66 monitort de voortgang en waar nodig zal de fractie het initiatief in de Raad ondersteunen. ‘D66 Barendrecht: Duurzaam, ondernemend en creatief!’ Heeft u vragen? Wij gaan graag met u in gesprek.