Horecaondernemers in Carnisseveste: slachtoffers of veroorzakers van overlast?

Waarom heeft u voor dit onderwerp gekozen? Zelf ben ik woonachtig in de nabije omgeving van het winkelcentrum Carnisse Veste. In de 7 jaar dat ik hier woon merk ik enige achteruitgang in de leefbaarheid van dit gebied. Ook hoor ik van andere bewoners en ondernemers dezelfde geluiden. Ik was daarom benieuwd naar hoe de horecaondernemers deze problemen ervaren en belangrijker nog, welke oplossingen zij daarvoor zien.Wie heeft u daarvoor gesproken? In een gesprek met de eigenaar van een horecagelegenheid aan de Platehaven gaf hij aan tegen parkeerproblemen en de rommel, die door hangjeugd wordt achtergelaten, aan te lopen. Een oplossing heeft de gemeente al uitgevoerd: twee plantenbakken zijn verplaatst, waardoor de straat er nu net wat netter uitziet. Andere oplossingen zijn het parkeren in de parkeergarage en jongeren aanspreken op hun gedrag. Ook zou hij graag meer contact met de direct omwonenden willen om bepaalde zaken samen aan te pakken. Dialoog en samenwerking zijn duurzame fundamenten en verdienen daarom de voorkeur boven de eventuele maatregelen van de gemeente. Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald? Ik heb ook andere bewoners gesproken. Zij geven aan dat juist de horecagelegenheden de oorzaak zijn van de hierboven genoemde overlast. De bewoners zijn gauw geneigd te wijzen naar de gemeente om iets hieraan te doen. Ook Klaas Orsel van de EVB heeft vragen gesteld over de leefbaarheid van dit gebied. Wat is het vervolg? In het verleden zijn door de wijkregie verschillende pogingen gedaan om de bestaande problematiek aan te pakken. Als fractie gaan wij hier de stand van zaken van opvragen. Tevens zullen wij kijken of er interesse is voor het opzetten van een bewonerscommissie in de buurt, die de bewoners vertegenwoordigt in verschillende contacten en overleggen. Op deze manier wordt het makkelijker om buurtinitiatieven te ontplooien en in contact te treden met andere partijen.