Gemeentefinanciën onder een vergrootglas

Barendrecht heeft te maken met structurele tegenvallers die samen tussen de 1 en 2 miljoen per jaar tekort opleveren. Dit meldde wethouder Bults in de raadsvergadering van 29 januari. De tekorten waren op verzoek van de wethouder door de medewerkers in kaart gebracht. Ze waren die ochtend in de B&W-vergadering gepresenteerd. Het college besloot daarop direct de raad in te lichten. Deze raadsvergadering zou er gesproken worden over een begrotingswijziging voor de plannen uit het collegeakkoord. Die bespreking ging door de nieuwe ontwikkelingen niet door. Ook het collegeakkoord zelf stond op de agenda, net als het onderzoek naar het Kruispunt. Door de grote structurele tekorten vroeg het college de behandeling van de begrotingswijzing uit te stellen. Omdat de gemeentefinanciën onder een vergrootglas moeten. De in kaart gebrachte tekorten komen voor een groot deel voort uit de wijziging van landelijk beleid. Er was lastig te voorspellen hoe dat voor Barendrecht precies uit zou vallen, maar dat er spannende tijden aankwamen was door wethouder Bults in diverse vergaderingen al aangegeven. Omdat de tekorten uit alle beleidsonderdelen komen wil de wethouder graag het hele plaatje in een keer aan de raad sturen zodra dat op papier beschikbaar is.

Zo snel mogelijk oplossingen

Arie Kooijman van GroenLinks stelde, net als de meeste fracties, de vraag “hoe nu verder.” De onderbouwing van de uitkomsten was die ochtend mondeling gepresenteerd aan het college. Zodra die onderbouwing ook op papier is gezet, gaan de cijfers naar de raadsleden. Vanzelfsprekend zet wethouder Bults daar grote vaart achter. De gemeente gaat zelf de komende weken hard aan de slag om met mogelijke oplossingen te komen zodat de komende jaren de financiën toch op orde zijn. In de eerste commissievergadering daarna spreken de raadsleden verder.

Verkiezingsprogramma’s in akkoord

De bespreking van het collegeakkoord liep daardoor wat anders dan de fractievoorzitters hadden voorbereid. De EVB had zoals verwacht harde woorden over het collegeakkoord en de coalitiepartijen. Ook zei fractievoorzitter Van der Linden dat PvdA en VVD ongetwijfeld meer van hun eigen punten binnen hadden kunnen halen als ze in zee waren gegaan met EVB. De coalitiepartijen waren erg tevreden over het collegeakkoord. Ze herleidden veel punten uit het akkoord direct uit hun verkiezingsprogramma’s. Daarnaast zag PvdA de Klijnsmagelden nu expliciet in de begroting vermeld. D66 wilde graag meer AED’s in Barendrecht, en dat proces is inmiddels al in gang gezet door een recent aangenomen motie.

Kruispunt krijgt snel duidelijkheid

Het onderzoek naar het bedrijfsplan van het Kruispunt gaat direct van start. De meerderheid van de gemeenteraad besloot om onderzoeksbureau BMC het vertrouwen te geven nu een goed onderzoek naar het bedrijfsplan af te leveren. EVB stelde voor om dit onderzoek door de Rekenkamer te laten uitvoeren, maar de coalitiepartijen vonden dat BMC voldoende zelfkennis had laten zien door ruim toe te geven dat het vorige onderzoek ver onder de maat was. Het onderzoek of het bedrijfsplan van het Kruispunt toekomstbestendig is, wordt nu uitgevoerd door een ervaren onderzoeker van businesscases in culturele instellingen. Martijn van Meppelen Scheppink van SGP/CU vond dat kiezen voor een andere onderzoekspartij, en het geld terugvragen van BMC, alleen maar ging leiden tot meer gedoe en vertraging. “We moeten door naar de verdere uitvoering van een bruisend Kruispunt”. Arie Kooijman van GroenLinks benoemde ook nog de samenwerking tussen de partners. In een eerdere motie was al aan de wethouder gevraagd om het samenwerkingsgesprek tussen de partners in het Kruispunt opnieuw te voeren. Als de partners hulp nodig hebben bij het bespreken van de verhoudingen, dan kunnen ze bij de wethouder en gemeente terecht. De onderzoeksopdracht ligt direct de volgende morgen bij BMC, zegde wethouder Tanja de Jonge toe. Zij verwacht eind maart 2019 het eindrapport aan de gebruikers en de raad te kunnen sturen. Marcel Eichhorn werd in de raadsvergadering geïnstalleerd als tijdelijke vervanger van Suzanne Kok (PvdA) die met zwangerschapsverlof gaat.