Gaatkensoog heeft eigen 24/7 AED en burgerhulpverlenersnetwerk

In november 2018 heeft de fractie van D66 een motie ingediend voor een sluitend 24/7 AED netwerk in Barendrecht én een goede opvang voor burgerhulpverleners. De motie, mede ondertekend door alle coalitiepartijen, is raadsbreed aangenomen. D66 heeft hier in ‘In het Hart van de Raad’ (gemeentenieuws) aandacht aan besteed. Een week later kreeg Marianne Tijssen-Humme een email van Piet van Ooijen Knook en Edwin den Hartog. Zij wonen op Gaatkensoog en hebben in december 2018 voor hun wijk een 24/7 AED met buitenkast gerealiseerd. Reden voor een bezoek, want dit is prachtig! Piet is voormalig brandweerman in Barendrecht en Edwin is brandweerman in Spijkenisse. Ze zijn ook burgerhulpverlener. Vanuit hun professionele achtergrond zien ze het belang in van een 24/7 AED. Het is ze gelukt deze in hun wijk te realiseren. Het proces om te komen tot een 24/7 AED is een uitdaging. Het is niet ‘een wens’ en morgen hangt een buitenkast aan de muur met AED en zijn voldoende burgerhulpverleners beschikbaar. Het is ook kostbaar, want aanschaf en onderhoud komen periodiek terug. Maar het begint met enthousiaste inwoners, met hart voor andere inwoners, die weten hoe belangrijk snelle hulpverlening is bij een hartstilstand. Want hoe eerder een reanimatie start, hoe groter de overlevingskans en de kans op een goede kwaliteit van leven nadien. De beide initiatiefnemers op Gaatkensoog hebben hulp gekregen van een gulle anonieme donateur (buitenkast), maar ook een inwoner die AED en BLS (basic life support) training wil geven aan een groep nieuwe burgerhulpverleners op het ‘eiland’. Mooi om te zien dat een project zich zo ontwikkelt en slaagt. Voor Barendrecht en het project 24/7 AED netwerk is mooi dat Piet van Ooijen Knook en Edwin de Hartog hun kennis en ervaring willen delen met de gemeente. Alles wat je wél, maar ook wat je níet moet doen. En vooral: het is voor andere wijken in Barendrecht fijn om handvatten te hebben, want het zeker dat daar inwoners ook heel graag een 24/7 AED willen realiseren. In Oranjewijk is begin januari ook een 24/7 AED geplaatst door samenwerking van Harry Spermon van de tennisvereniging en Jacqueline Keijser, inwoner van Oranjewijk. In ieder geval gaat de gemeente inwoners met verve ondersteuning bieden bij initiatieven voor de totstandkoming van een 24/7 AED. En dat gaat uiteindelijk helpen bij het redden van levens bij een hartstilstand.