Fractie D66 stelt vraag aan wethouder Vermaat over de leegstand van winkels in Barendrecht

De fractie van D66 Barendrecht heeft aan het College van B&W gevraagd om te kijken naar de mogelijkheid een Leegstandverordening te overwegen. Deze vraag is voorgelegd omdat zowel in het Centrum (de Middenbaan), als in Carnisselande (Carnisseveste) sprake is van toenemende leegstand van winkelruimte. Op dit moment staan op Carnisseveste 8 winkels leeg. In het Centrum zijn gelukkig een aantal panden opnieuw verhuurd, maar ook hier liggen zorgen. Minstens 2 panden staan leeg. Met een Leegstandverordening krijgen de vastgoedeigenaren een meldingsplicht opgelegd voor winkelpanden die langer dan 6 maanden leegstaan. Onder regie van de Gemeente Barendrecht wordt dan verplicht leegstandsoverleg gevoerd. Uiteindelijk kan de Gemeente Barendrecht zelfs gebruikers voor leegstaande panden voordragen, mits het pand langer dan een jaar leegstaat. In Carnisseveste geldt dit voor tenminste 3 panden. Als de eigenaar het leegstaande pand niet aanmeldt bij de gemeente, dan kan de gemeente een boete opleggen. De Leegstandsverordening biedt de Gemeente Barendrecht een reële mogelijkheid om met de eigenaren in een constructief gesprek te komen. Vanwege de dreiging van verplichte huurders en boetes kan een eigenaar bovendien gemotiveerd worden om energie te steken in het verhuurd raken van de panden of in het tijdelijk verlagen van zowel de huur, als de duur van het huurcontract. Een Leegstandverordening is een harde maatregel, maar kan de impasse waarin winkeliers, eigenaren en de gemeente nu zitten wellicht doorbreken en een positieve stap zijn naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de problematiek van de leegstand. Een winkelgebied met een volle, goede invulling en uitstraling is voor de burgers van Barendrecht van belang voor een kwalitatief hoge leefomgeving. Wethouder Vermaat heeft aangegeven dat de situatie van de winkelcentra in Barendrecht het College aan het hart gaat en het College middels diverse initiatieven streeft naar de vermindering van leegstand en versterken van de positie van de winkelcentra Middenbaan en Carnisseveste. Als blijkt dat een Leegstandverordening een goed instrument is om deze doelen te halen, dan ontvangt de Gemeente raad hiertoe een voorstel. D66 is blij met het antwoord van de Wethouder Vermaat en ziet uit naar het voorstel van het College.