Eigen kracht van mensen

De vrijheid van mensen is een groot goed. Vrijheid om zelf te kiezen bij welke groep je wilt horen of juist niet, vrijheid om voor anderen te willen zorgen of meer onverschillig te staan ten opzichte van de medemens.  De vrijheid van het kiezen welke school of opleiding voor je kind, voor jezelf, de keuze van politieke partij bij verkiezingen of het nadenken over wie je wilt zijn of worden als mens. De vrijheid keuzes te maken in het leven wat jou toebehoort. De vrijheid om deze keuzes te maken lijkt vanzelfsprekend, maar kijk om je heen in de wereld en je weet dat wij hier in Nederland, in Barendrecht onze vrijheid mogen koesteren. Willen wij, de mensen uiteindelijk niet allemaal hetzelfde? Een goed leven, een leven tussen en met andere mensen, een gezond leven, gelukkig zijn, zelfstandig in onze eigen kracht. Die eigen kracht, wat is dat? Eigen kracht klinkt prachtig, maar als je gezondheid ontbeert, geldgebrek ervaart door verlies van werk, je kind met een beperking ter wereld komt of je heel  eenzaam bent, dan is eigen kracht soms ook moeilijk. Dan kan je op eigen kracht vertrouwen bij mensen, maar dan kan je niet automatisch verlangen of eisen dat eigen kracht zomaar aanwezig is. Dan vraagt eigen kracht om ondersteuning van mensen om de eigen kracht te ontdekken, te herontdekken, te voelen of te ondersteunen. Want het is onmogelijk om iemands leven over te nemen, uiteindelijk behoort het toe aan elke mens afzonderlijk. De eigen kracht van mensen zie je ook terug in het sterven. Uiteindelijk doe je dat met jezelf, jij gaat sterven en niemand anders. Hoeveel mensen om je heen of hoeveel zorg en inspanning om het leven te behouden, als het leven je los gaat laten is de dood nabij. Toch is vaak het laatste stukje van het mensenleven moeilijk, een stukje waar nog te weinig zorg voor is. De laatste decennia is een grote kentering gekomen in de gedachten over het sterven, het stervensproces en hoe de mens daar wel of niet mee om ‘moet’ gaan. Ook hier zie je individuele keuzevrijheid, zoveel kracht in mensen en vertrouwen dat mensen dit pad kunnen gaan. Met zichzelf en de ander naast zich. De ander houdt je hand vast, zorgt voor je,  helpt. D66 Barendrecht ondersteunt het initiatief voor een hospice  Barendrecht. Mogen sterven in de gemeente waar je thuis bent, waar je een deel van je leven of misschien je hele leven hebt gewoond. Je eigen levenseinde mogen ervaren met warmte en toewijding om je heen, met de toereikende hand van professionals en vrijwilligers, waar je in eigen kracht kan en mag sterven, dat is wat een hospice voor deze gemeente kan betekenen. De hospice is een prachtig initiatief van de Rotary Club Barendrecht in samenwerking met de Elf Ranken van de Laurens zorggroep. Het is geen  makkelijke opdracht die de Rotary zichzelf gegeven heeft. In de veranderende wereld van zorg en welzijn, de taken die hiervoor op de gemeente afkomen en de keuzes die hierin gemaakt moeten worden is het opzetten van een hospice Barendrecht wel een uitstekend voorbeeld van wat de eigen kracht van mensen kan betekenen voor de ander, maar ook voor zichzelf. Marianne Tijssen-Humme, kandidaat raadslid D66