Eerste D66 campagnetaart voor molenaar

D66 zet, evenals vier jaar geleden, in het kader van de verkiezingscampagne, Barendrechtse organisaties en personen in het zonnetje. Diverse organisaties en personen zetten zich dagelijks in om het leef- en woonklimaat in onze gemeente op peil te houden. Om de waardering uit te spreken voor het vele werk dat zij doen, deelt D66 de komende weken enkele feestelijke taarten uit. Op woensdag 12 februari gingen de lijsttrekker Ingeborg Monhemius en de kandidaat-raadsleden Henri Struik en Frank Verbrugge op bezoek bij Barend Zinkweg, de molenaar van de in 1731 gebouwde Pendrechtse molen in het Zuidelijk Randpark. Hem werd de taart aangeboden om de waardering uit te spreken voor zijn inzet voor het behoud van de molen ,die een onderdeel is van de Groene - en Blauwe verbinding en die bij een goede maalwind ruim 25.000 liter water per minuut het Zuider Randpark in maalt. Ook was er waardering voor zijn inspraak tijdens de gemeentelijke debatten van het afgelopen jaar over het vaststellen van een bestemmingsplan. Hij gaf daarbij uitleg over de betekenis van de windvang die vereist is voor het kunnen laten draaien/malen van de molen. Mede dankzij zijn betoog besloot de Raad, op initiatief van D66, unaniem om een goede windvang van 1:100(in plaats van 1:30) op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan om te voorkomen dat er te eenvoudig allerlei bebouwing en beplanting in de nabijheid van de molen zou kunnen komen. D66 zal nog enkele taarten gaan uitdelen aan personen/organisaties die dat hebben verdiend. In de aanloop naar de verkiezing op 19 maart a.s. zullen er nog meer activiteiten worden ondernomen.