Een sluitende begroting met minimale impact op inwoners Barendrecht

De coalitiepartijen in Barendrecht willen een Voorjaarsnota 2020 waarin onze inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers zoveel mogelijk worden ontzien. Bovendien mogen de lasten voor de inwoners niet verhoogd worden. Ze dienen morgen tijdens de behandeling van de nota een amendement in. De voorjaarsnota die in mei 2019 als voorstel aan de raad is gestuurd, gaat in detail in op allerlei kleine posten om de benodigde beperking van de uitgaven te realiseren. Dit raakte diverse kleine en grote groepen in Barendrecht. De coalitiepartijen zijn van mening dat het beter is andere keuzes te maken. Keuzes die meer ruimte maken voor zoveel mogelijk ambities voor Barendrecht. Waaronder investering in het domein Maatschappij, duurzaamheid en voorzieningen en verbeterde samenhang in Carnisse. En dat zonder lastenverzwaring voor de inwoners en zonder het schrappen van groenonderhoud en het herstel en onderhoud voetpaden, fietspaden en wegen. Daarom komen CDA, SGP/CU, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 met een amendement dat het college opdraagt grotere bedragen die nu nieuw of aanvullend zijn opgenomen minder of pas later uit te geven. De coalitiepartijen vinden extra belastingen of het invoeren van betaald parkeren geen goed idee. “De begroting moet sluitend zijn zonder de inwoner van Barendrecht extra in de portemonnee te raken.” Dit in tegenstelling tot wat de EVB vindt, die wil dat het college belastingverhoging meeneemt als optie om de begroting sluitend te maken. De raadsvergadering begint dinsdag 9 juli om 19.00 uur. De behandeling van de Voorjaarsnota start om 19.30 uur.