Een D66 Taart voor de Buurtkamer

Afgelopen dinsdag hebben Marcel van Prehn, Marian Smeman en Irma Rasidovic-Velagic van D66 Barendrecht aan de Buurtkamer een D66 Taart uitgereikt. Vier jaar geleden is D66 begonnen met het uitdelen van taarten als blijk van waardering voor organisaties die zich inzetten voor de Barendrechtse samenleving. Wij zijn blij om te zien dat dit goede initiatief inmiddels ook door andere partijen is opgepakt. Een buurtkamer is een ruimte voor en door buurtbewoners. Buurtbewoners vullen gezamenlijk in hoe de buurtkamer wordt gebruikt. In een buurtkamer kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. Alle buurtbewoners zijn welkom en er is ruimte voor ieders initiatief. De Buurtkamer wordt helemaal gerund door enthousiaste en uiterst bekwame vrijwilligers, maar de coördinatie ligt bij KijkopWelzijn. Marian Smeman vraagt of de bewoners met hulpvragen die zich bij KijkopWelzijn melden daardoor sneller worden geholpen. Marsha Rietbergen van KijkopWelzijn: “juist omdat wij als organisatie in verschillende overleggen zitten met andere partijen, zorgen we ervoor dat de hulpvragen die bij ons komen snel worden opgepakt. Integraliteit is hierbij het kernwoord.” Irma Rasidovic van D66 Barendrecht vindt dit concept, vooral in de huidige tijd van bezuinigingen, uitermate belangrijk. De vroege signalering van de problemen is voor de hulpvragers belangrijk, want op die manier worden ze sneller geholpen, maar het werkt ook kostenbesparend: als problemen in een vroeg stadium worden aangepakt dan is er minder kans dat de hulpvrager afglijdt naar de zwaardere en dus duurdere hulpverlening. Op de vraag van Irma Rasidovic wat de Buurtkamer nog van de gemeente nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, worden twee punten genoemd. Ten eerste zijn dat de beschikbare locaties, want de Buurtkamer heeft de intentie om zich in elke wijk te vestigen. Ten tweede is de promotie van het concept heel belangrijk. De Buurtkamer in Vrijenburg is sinds september 2012 open, maar tot nu toe wordt de Buurtkamer vooral bezocht door een vaste groep oudere bewoners die gericht voor activiteiten komen. Dat is hartstikke goed, maar de Buurtkamer is er voor iedereen, het is laagdrempelig en je kunt er ook terecht voor een kopje koffie. Daarnaast is De Buurkamer altijd op zoek naar vrijwilligers. Hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe vaker de Buurtkamer open kan!