De bewoners van ‘t Plein

In de commissie heeft D66 aangegeven bezorgd te zijn over de indruk die het voorstel geeft, namelijk vooral ‘saai’. Wellicht dat dit ook komt omdat dit geen inhoudelijk plan is, maar een plan wat eigenlijk alleen over de huisvesting van de bibliotheek, twee wijkteams en de veiligheidspost gaat. Een verbouwing die helaas door de interne klimaatvoorzieningen veel geld gaat kosten. Voor ons leek het niet voor de hand liggen: deze samenstelling van de bewoners van ‘t Plein. Daarnaast heeft D66 in haar verkiezingsprogramma aangegeven te dromen van ‘t Kleine Kruispunt als locatie waar voor kleine voorstellingen ruimte zou zijn. Cultuur is niet alleen een bibliotheek voor boeken, het is zoals wij het Kruispunt zien: vele activiteiten die op verschillende manieren cultuur naar onze inwoners brengt. Wat dat betreft hebben wij de wethouder wellicht verkeerd begrepen toen zij aangaf dat ‘t Plein geen Het Kruispunt zal worden. Een Het Kruispunt is ook niet wat wij vragen als D66, wel een bibliotheek zoals in Het Kruispunt die met activiteiten alle bewoners van met name Carnisselande zal bereiken. En voor ons is dat zo breed mogelijk, van kleine intieme kamerorkesten door derden, samenwerken met Buurt Bestuurt, het geven van taallessen, samen zijn om het samen zijn, voorstellingen voor kinderen. Dat is wat ons als D66 aanspreekt en hopen terug te zien na de verbouwing in 2020. Het in deze ruimte samenbrengen van drie partijen baart ons ook wel zorgen. Is er ruimte genoeg voor iedereen? Lopen zij elkaar soms niet voor de voeten? Wij zien enorm uit naar de inhoudelijke plannen van de samenwerkende partijen en hopen op een goede verbouwing binnen de begroting die hier nu ligt.