Dé Barendrechter bestaat niet

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau bestaat dé Nederlander niet. Je kunt je wel verbonden voelen met Nederland en de Nederlandse cultuur. In het verlengde daarvan kun je stellen dat dé Barendrechter ook niet bestaat. Als inwoner kun je je natuurlijk wel verbonden voelen met Barendrecht en de cultuur in Barendrecht. Toch wordt er in diverse gemeentelijke stukken gesproken over dé Barendrechter en dé Barendrechtse cultuur. Wij vinden dat niet kloppen en zouden graag zien dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van dé Barendrechter of verwante termen als dé Barendrechtse cultuur. Dit strookt ook met het sociaal liberale gedachtegoed waarin ieder individu zichzelf moet kunnen zijn. Individualiteit sluit generalisatie uit. Als individu kun je deel uitmaken van een of meerdere groepen in de samenleving, maar niet ieder individu zal lid zijn van dezelfde groepen. Eenheid in verscheidenheid.

Verbonden met Barendrecht

Als inwoner van Barendrecht zal je je in meer of mindere mate verbonden voelen met Barendrecht. Dit sluit niet uit dat je je verbonden voelt met bijvoorbeeld Rotterdam. Ik moet de eerste persoon nog ontmoeten die zich alleen met Barendrecht verbonden voelt. Als inwoner van een randgemeente is het niet meer dan normaal om ook enige verbondenheid met omliggende gemeentes te voelen.

Cultuur in Barendrecht

In Barendrecht bestaat een samenleving waarin culturele verschillen bestaan, diversiteit een mooi goed is en waar verschillende mensen naast en met elkaar moeten kunnen leven. Culturele verschillen maken de samenleving divers, dat vraagt iets van de samenleving, maar voegt hieraan ook iets toe.

Verzoek aan het college

In de toekomst niet meer te spreken over dé Barendrechter, ook niet wat dé Barendrechtse cultuur zou zijn. In de toekomst te spreken over de inwoners van Barendrecht, die zich verbonden voelen met Barendrecht, maar ieder vanuit de eigen cultuur, achtergrond en het zijn als mens binnen de samenleving. D66 amendement Barendrecht inwoner D66 motie de inwoner van Barendrecht