De aanhouder wint….. D66 blij met zwemles in het Kind pakket voor minima

D66 Barendrecht is heel blij met de uitbreiding van het Kind pakket voor kinderen van minima, waarin eindelijk zwemles is opgenomen als voorziening in natura. D66 pleit al jaren voor het kunnen zwemmen van alle kinderen in Barendrecht en is eveneens een warm pleitbezorger van het programma Swim2Play. Vanaf 2014, vanaf de start van deze raadsperiode heeft D66 zich ingezet om het voor elkaar te krijgen dat alle kinderen over voldoende zwemvaardigheid kunnen beschikken. Kunnen zwemmen in onze waterrijke gemeente kan van levensbelang zijn, maar zwemmen is bovendien ontzettend leuk en gezond om te doen. Eind 2016 is de minima regeling en het Kind pakket uitgebreid in de raad behandeld. De WMO raad heeft toen al aangegeven dat zwemles in het Kind pakket zou moeten zitten, een advies waar Marianne Tijssen-Humme, raadslid van D66 heel blij mee was. D66 heeft toen middels het indienen van schriftelijke vragen, als tijdens de behandeling in de commissievergadering en tijdens de raadsvergadering van 27 november 2016 met het indienen van een motie (samen met de PvdA) geprobeerd te regelen dat zwemles binnen het Kind pakket gerealiseerd zou worden. Nu, eind 2017 is het dan toch voor elkaar en dat biedt kansen voor die kinderen, die vanuit de thuissituatie de dure zwemlessen niet kunnen bekostigen. Immers, niemand wil dat een kind verdrinkt omdat het niet mogelijk was de zwemles te volgen. En… na het behalen van het A diploma, kan het Zwemdiploma B en C gehaald worden, en kunnen kinderen ook deelnemen aan het programma Swim2Play in het Inge de Bruijnzwembad. D66 Barendrecht kijkt uit naar het moment dat 100% van alle kinderen in groep 7 kunnen zwemmen, in plaats van de bijna 100% nu. Kunnen zwemmen is voor alle kinderen iets wat gewoon bij opgroeien hoort.