D66 stelt vragen over bomenkap

Naar aanleiding van een artikel op de voorpagina van het blad De Combinatie op 23 januari 2014 heeft D66 vragen aan wethouder Nootenboom gesteld. In het artikel wordt aangegeven dat het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) in februari 43 wilgen gaat kappen aan de rand van de Waal bij Wevershoek. Deze bomen en ander groen wordt gekapt om zeilers van scoutinggroep de Brandaen meer wind te gunnen wanneer zij de bocht in het Waaltje moeten nemen. Fractievoorzitter en lijsttrekker Ingeborg Monhemius-van der Veen vaart regelmatig in haar kajak op het Waaltje en was dan ook erg verbaasd dat zij niets van deze plannen wist. Naar aanleiding van het artikel heeft Monhemius onderstaande vragen aan wethouder Nootenboom gesteld.
 1. Klopt het dat het NRIJ in februari met de kap van 43 wilgen en ander groen wil beginnen?
   Zo ja:
 2. Staan de bomen gedeeltelijk of geheel op Barendrechts grondgebied?
 3. Welke argumenten zijn er, naast het feit dat de zeilers dan iets gemakkelijker de bocht kunnen nemen bij het Waaltje, om de bomen te kappen?
 4. Is er van te voren overleg gepleegd met de andere twee watersportverenigingen ( Kanovereniging Lekko en Roeivereniging Barendrecht) die varen op het Waaltje over deze plannen?
 5. Waarom is de raad van Barendrecht niet geïnformeerd over de plannen?
 6. Wanneer en door wie is hiertoe besloten?
 7. Is van te voren goed in beeld gebracht wat de natuurwaarde van dit gebied is?
 8. Hoeveel bomen blijven er staan?
2014-01-23_123428 Download hier de antwoorden van wethouder Nootenboom. Bekijk hier het item op de site van KV Lekko.