D66 motie Hondenbelasting ingezet voor nieuwe voetpaden

Op 12 november 2013 is in de Gemeenteraad van Barendrecht unaniem een motie van D66 aangenomen met het verzoek aan het toenmalige college de extra inkomsten van € 10.000,- Hondenbelasting daadwerkelijk in te gaan zetten voor hondenbeleid. De motie is op initiatief van D66 samen met de VVD, CU/SGP en CDA ingediend. Al enige tijd bleek dat de hondenuitlaatplaatsen en losloopgebieden in Barendrecht mogelijk voor verbeteringen vatbaar waren. Met name het losloopgebied in Nieuweland op de Sweelincklaan, langs de dijk van de A29 was slecht bereikbaar. In de afgelopen maanden heeft het college het eerste resultaat geboekt. Langs de Bachlaan is een voetpad gerealiseerd en de oversteek van de Bachlaan naar het losloopgebied aan de Sweelincklaan is gemakkelijker en veiliger gemaakt. Door de aanleg van een ‘eiland’ op de vluchtheuvel is de oversteek geoptimaliseerd en door het voetpad tot aan het bruggetje van het losloopgebied door te trekken is het gebied beter toegankelijk. De motie is indertijd ingediend omdat burgers van Barendrecht aan de fractie van D66 lieten weten dat het losloopgebied van Nieuweland slecht toegankelijk is. Daarom is de fractie van D66 blij met het eindresultaat, want D66 vindt dat de Hondenbelasting altijd ingezet moet worden voor hondenbeleid.