Column ‘Bruisend Cultureel Centrum’

Het aftellen kan beginnen! Volgend jaar rond deze tijd heeft Barendrecht een bruisend cultureel centrum, gericht op de toekomst. Zo heeft de gemeenteraad van Barendrecht onlangs besloten. De kaders zijn vastgesteld en aan de uitvoering kan worden begonnen. Tijdens de coalitieonderhandelingen in 2014 werd afgesproken dat de bibliotheek vanuit de Baerne teruggeplaatst zou worden naar het Kruispunt. Daarbij werd vastgelegd dat er naast de bibliotheek ook ruimte moest zijn voor andere organisaties op cultureel gebied en dat er toegewerkt zou worden naar een bruisend cultureel centrum. Aan mij, als wethouder cultuur, de mooie taak om invulling te geven aan deze ambitie. Sinds die tijd wordt er aan deze ambitie gewerkt en in mijn fantasie zie ik het al helemaal voor me. ’s Morgens gaan de deuren van het Kruispunt open en de eerste bezoekers van de dag staan al voor de deur te wachten om een mooie plek in het gebouw te zoeken voor dat eerste verse kopje koffie van de dag met een krantje. Of het lekkere ontbijtje voordat er aan het werk wordt gegaan, in het Kruispunt op een ZZP-plek of elders in de buurt. Gedurende de dag is het een komen en gaan van mensen. De een komt voor de bibliotheek om zich voor te bereiden op zijn zomervakantie, de ander informeert naar een voorstelling in het theater en weer een ander komt voor een cursus. De radio heeft een prominente plek in het gebouw en besteed volop aandacht aan de activiteiten in het Kruispunt en de gemeente. Terugkijkend op de afspraken die ik de afgelopen weken in mijn agenda had staan, heb ik er alle vertrouwen in dat het beeld dat nu nog in mijn fantasie leeft er ook daadwerkelijk gaat komen. Ik zal u uitleggen waarom. In Barendrecht is heel veel belangstelling voor kunst en cultuur en inwoners zetten zich er actief voor in. Zo werd ik uitgenodigd om half sptember de Open Monumentendag te openen. Dezelfde dag nog hielp ik bij het te water laten van twee drijvende kunstobjecten bij het Saenredameiland en in de week daarop werd op bijzonder feestelijke wijze de Kunstroute geopend. Ik kreeg toen het eerste exemplaar van het magazine voor de Kunstroute. De week daarop was er een Cultureel Café in het Kruispunt en onlangs opende ik een Tsjechische culturele middag. Een middag die georganiseerd was om het 25 jarig bestaan van de stedenband met de Tsjechische stad Louny te vieren. Allemaal activiteiten die door de inzet van veel enthousiaste vrijwilligers en met een klein beetje hulp van de gemeente gerealiseerd zijn. En dat geeft mij vertrouwen. Vertrouwen dat het Kruispunt een bruisend cultureel centrum wordt voor jong en oud. Een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor ons allen. Ik kan niet wachten tot het zover is...het aftellen is begonnen!