Collegeprogramma gemeente Barendrecht 2018-2022 – Barendrecht toekomstbestendig!

Barendrecht toekomstbestendig!

Vandaag, 29 november 2018 is het collegeprogramma gemeente Barendrecht 2018-2022 gepresenteerd. Onder de titel Barendrecht toekomstbestendig is ervoor gekozen om de plannen die het college heeft uiteen te zetten. Citaten van onze wethouder Nico Bults

Uit het collegeprogramma

Het centrum maken we levendig en aantrekkelijk, met ruimte waar inwoners kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten. Over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling praten we met eigenaren, winkeliers en andere maatschappelijke partners Zoveel mogelijk mensen moeten zo goed mogelijk kunnen sporten in Barendrecht. Goede en toegankelijke voorzieningen zijn dus noodzakelijk, voor jong én oud. Ik vind het belangrijk dat alle Barendrechters meedoen, met werk én een zelfstandig inkomen. Natuurlijk is dat niet voor iedereen mogelijk. Daarom ondersteunen we die inwoners die in armoede leven.

De Schakel

Wethouder Nico Bults heeft de afgelopen tijd de sportbesturen gesproken en hun wensen in kaart gebracht. ,,Alleen het nieuwe bestuur van VV Smitshoek moet ik nog spreken. Met elkaar hoop ik te komen tot een sportakkoord. Wensen liggen vooral op het gebied van nieuwe sporten, zoals beachvolleybal en padel tennis. In sport kunnen we ook weer een stukje sociale zaken meenemen: Sport brengt mensen in beweging. We kunnen ook daar inzetten op preventie, zoals we ook op andere terreinen willen doen.'' (Bron: De Schakel)