College presenteert sluitende begroting 2021

Onze wethouder, Nico Bults: "Deze begroting, die in meerderheid door de raad is vastgesteld, maakt mij blij en trots. Blij en trots dat we een meerjarig, positief sluitende begroting hebben gerealiseerd. Eén waarin we de uitputting van onze spaarpotten een halt toeroepen. En waarbij dit tegelijkertijd niet ten koste gaat van onze meest kwetsbare inwoners of de voorzieningen waar we zo trots op zijn. We kunnen ons mooie dorp mooi en leefbaar houden, zoals we dat altijd kennen. Door de medewerkers van de gemeente is, samen met dit college, hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. De raad is daarbij goed meegenomen en heeft haar kritische maar positief meedenkende inbreng op verschillende momenten gegeven. Samengevat: zowel procesmatig als inhoudelijk een prima proces met een mooi resultaat. En daar ben ik dus trots op!"

Keuzes onvermijdbaar om tekorten op te lossen

Het college moet circa 4 miljoen euro bezuinigen om ook de komende jaren de gemeente financieel gezond te maken en houden. Dat betekent keuzes maken. Uitgangspunt blijft het behoud van bestaande voorzieningen met de focus op het behoud van een veilige, duurzame en sociale woon- en werkgemeente.

Maatschappelijke voorzieningen in stand houden

Een belangrijke wens van het college en de raad was dat inwoners zo min mogelijk het effect van de bezuinigingen ervaren. Het is het college gelukt de bestaande maatschappelijke voorzieningen voor haar inwoners te behouden. Dit in tegenstelling tot veel andere gemeenten waar bijvoorbeeld de bibliotheek of het zwembad wordt gesloten. Verder stelt het college voor om het OZB-tarief voor bedrijven licht te verhogen. Ook na de verhoging blijft Barendrecht onder het landelijk gemiddelde. Het OZB-tarief voor inwoners zal iets stijgen. “We doen dit niet graag” licht Nico Bults, wethouder Financiën toe, “maar als we onze mooie gemeente schoon, heel en veilig willen houden, is dit een noodzakelijk besluit”.

Ook gemeentelijke organisatie draagt bij aan besparingen

Ook het college draagt wederom zelf bij. Begin dit jaar is al een forse besparing doorgevoerd. Hierdoor zijn de uitgaven voor bestuur al 30% minder dan oorspronkelijk begroot. Het college schrapt ditmaal nog meer in haar eigen opleidingsbudget. Aan de BAR-organisatie is gevraagd een flinke bijdrage te leveren aan de opgaven die gemeente Barendrecht heeft. “Door de bezuiniging te verspreiden worden de lasten zoveel mogelijk verdeeld. Vanaf 2022 zien we gelukkig een positiever beeld in de cijfers. Het is nu moeilijk, maar het college stelt dit pakket voor om de toekomst voor de gemeente veilig te stellen”, aldus wethouder Bults.

Keuzes maken voor de korte en lange termijn

Barendrecht staat niet alleen in haar opgave. Zo’n 60 tot 70 procent van de gemeenten zit in financiële moeilijkheden. Dit komt onder anderen door de gestegen kosten voor jeugdbudgetten en uitvoering van de wet maatschappelijk ondersteuning, náást de kortingen op het gemeentefonds. “Dit drukt zwaar op onze begroting. Wat het effect van covid-19 in 2021 wordt, is bij het opstellen van de begroting nog onduidelijk. Wel krijgen we de circa 2 miljoen euro aan voorgeschoten coronakosten terug van het Rijk. Maar het blijft een lastige en onzekere periode. Het neemt niet weg dat we moeten ingrijpen om ons huishoudboekje structureel op orde te krijgen. Dit betekent keuzes maken voor de periode 2021-2024.