Burgerparticipatie en verkeersveiligheid voor elkaar

D66 wil aandacht besteden aan burgerparticipatie in relatie tot een meer specifiek onderwerp, namelijk de verkeersveiligheid in Barendrecht. Inwoners zijn betrokken bij hun directe woonomgeving, met name als het gaat om de verkeersveiligheid van kinderen. Terecht, niemand wil een onheilsboodschap krijgen dat zijn of haar kind betrokken is bij een ongeval, gewond is of erger. Aan het begin van de vorige raadsperiode is een Burgerinitiatief geweest voor het aanleggen van een veilig fietspad op de 3e Barendrechtseweg voor de jeugd om bij CSG Calvijn het Groene Hart en het Dalton College te komen. Naast dat het ook gelukt is om dit te realiseren en daarna vele voorbeelden zijn gevolgd, vindt D66 een ander aspect van burgerparticipatie ten aanzien van de verkeersveiligheid zo goed. Inwoners van een wijk kunnen precies aangeven welk punt in hun straat of wijk veilig is, welke punt onveilig of zelfs levensgevaarlijk. De betrokkenheid van de inwoners, zeker ouders, gaat niet alleen over hun eigen ‘kroost’, maar ook die van de buren, de straat, het kinderspeelplaatsje. Betrokkenheid bij de verkeersveiligheid verbindt mensen aan elkaar, de samenhorigheid van inwoners wordt bevorderd en inwoners voelen zich begrepen en gehoord.

En toch

Inwoners kiezen vaak voor de kortste route, want dat is makkelijk. Even snel, ook al is het een woonerf, waar ‘stapvoets’ de norm is. En niet alleen inwoners, ook (zwaar) bouwverkeer. Dat vinden we onwenselijk, maar het gebeurt. Rekening houden met elkaar is dan ver weg en lijkt een utopie. Voor de fractie van D66 is dit, zeker gezien verkeersveiligheid, die je echt met elkaar en voor elkaar creëert, een wonderlijk fenomeen. Hierin is het gaan voor alleen jezelf echt te ver doorgeschoten. Het ‘ik’ kan immers alleen een kans krijgen in relatie tot de ander.

Paulinapolder

Recent heeft de fractie van D66 gesproken met inwoners van de Paulinapolder. Dit is een woonerf, waar een maximum snelheid geldt van 15 km per uur. Dat is stapvoets rijden. Over het woonerf rijden zware vrachtauto’s vanwege de bouw van woningen en rijden auto’s met flinke snelheid om de kortste route de wijk in en uit te kunnen nemen. Verkeersveiligheid is een onderwerp dat we met elkaar doen. Als we de regels van het verkeer niet respecteren, alleen aan onszelf denken in het verkeer, onvriendelijk zijn en elkaar de ruimte en bescherming niet geven, dan gaat een straat, een buurt of een wijk zich heel anders tonen. Burgerparticipatie is ook vooral voor elkaar en laat zich dus ook zien in hoe wij ons gedragen in het verkeer. Niet alleen voor de inwoners van Paulinapolder, maar voor alle inwoners van Barendrecht is naast ‘ik’ ook een ‘wij’. In relatie tot verkeersveiligheid voor kinderen en burgerparticipatie met en voor elkaar mooi om eens verder over na te denken.