Burgemeester in kwaad daglicht gesteld

De fractie van D66 Barendrecht vindt het ongehoord en schandalig dat burgemeester van Belzen in een kwaad daglicht is gesteld door EVB. De burgemeester zou volgens EVB in de integriteitskwestie rond de fractievoorzitter van EVB partijdig zijn geweest. EVB heeft vervolgens een hoogleraar naar zijn mening gevraagd over het handelen van de burgemeester en deze mening gepubliceerd zonder dat de burgemeester is gehoord door de hoogleraar.

Even terug, waar begon het eigenlijk?

In juni stelde het EVB-raadslid vragen over het handelen van wethouder Roopram en een aantal raadsleden tijdens een bezoek aan een horecagelegenheid in coronatijd. Het gezelschap zou zich volgens het raadslid niet aan de regels hebben gehouden. De burgemeester liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Uit dit onderzoek is niet gebleken dat de wethouder en de raadsleden de corona-maatregelen overtraden.

Wat speelde er nog meer?

Uit een afzonderlijk integriteitsonderzoek bleek dat het raadslid dat de aantijging tegen wethouder en raadsleden deed over de schreef van integriteit ging op 3 punten: de verkregen informatie werd niet geverifieerd, de vragen over het persoonlijke gedrag hadden een concluderend/ beschuldigend karakter en de pers werd geïnformeerd voordat de vragen bij de gemeente bekend waren.

Wat gebeurde er vervolgens?

In de raadsvergadering van 13 oktober stond een memo van burgemeester van Belzen over de resultaten van het integriteitsonderzoek naar het handelen van de fractievoorzitter EVB op de agenda. EVB heeft tijdens de bespreking niet gereageerd op de inhoud van het memo. Er werden allerlei afleidingsmanoeuvres ingezet door steeds vragen te stellen over het proces en wantrouwen uit te spreken over het onderzoek, de onderzoeker en de burgemeester, terwijl vragen aan de EVB raadsleden onbeantwoord bleven én elke vorm van zelfreflectie en empathie t.a.v. de aangerichte schade ontbrak. En ten slotte werd recent, door de partijvoorzitter van EVB, een hoogleraar gevraagd  naar zijn visie.

Hoe moeten de conclusies van de hoogleraar gezien worden?

De hoogleraar heeft niet meer dan een mening gegeven. Hij deed namelijk geen onderzoek en deed ook geen review van het onderzoek burgemeester. De hoogleraar beschouwde slechts de feiten die naar zijn eigen zeggen “worden bekend verondersteld”. Van welke feiten hij kennisnam is dus niet bekend. Centraal in zijn beschouwing stonden niet de resultaten van het onderzoek over integriteit,  maar de vraag "of raadsleden vrijheid genieten t.a.v. schriftelijke vragen". De fractie van D66 is van mening dat EVB  probeert hun schade te beperken door de burgemeester in een kwaad daglicht te stellen in plaats van kritisch naar hun eigen handelen en de daardoor ontstane schade te kijken.