Bomenkap Wevershoek van de baan

In de afgelopen weken zijn er zowel door D66 als door GroenLinks vele vragen gesteld over de voorgenomen kap van 43 wilgen in Wevershoek. Bomen en natuur zijn van grote waarde voor de samenleving en beide partijen vroegen zich af waarom de bomen gekapt moesten worden. Al snel sloot de PvdA zich bij de twee partijen aan en samen werd er een wandeling door het gebied georganiseerd. Ook werd de bekendste bomenexpert van ons land, Huib Sneep, gevraagd om het gebied te bezoeken en een rapport uit te brengen over de noodzaak van kap in Wevershoek. In zijn rapport werden veel van de argumenten die eerder genoemd werden om te kappen weerlegd. Zo gaf Sneep aan dat onderhoud momenteel helemaal niet nodig is. Tijdens zijn inspectieronde trof hij geen zieke, oude en risicovolle wilgen aan. De wilgen die er nu staan zijn naar zijn mening in goede conditie. Volgens hem beschermen ze de oever en is het niet aannemelijk dat de bomen in de vaarweg zullen vallen. In zijn visie is het goed om de natuur in dit gebied gewoon met rust te laten en hooguit in de zomer wat gericht snoeiwerk uit te voeren. De wilgen vertonen geen kenmerken die wijzen op ziekten en hebben nog voldoende ruimte voor een gezonde ontwikkeling. Op basis van de uitkomsten van het rapport hebben ook de fracties van de VVD, het CDA en de CU/SGP aangegeven vooralsnog tegen de kap van bomen in Wevershoek te zijn. De gemeenteraad van Barendrecht heeft unaniem aan het college gevraagd om de geplande werkzaamheden in Wevershoek geen doorgang te laten vinden. Het NRIJ heeft inmiddels bevestigd dat zij thans niet over gaan tot rooien. Fractievoorzitter en lijsttrekker Ingeborg Monhemius-van der Veen van D66 Barendrecht is bijzonder blij dat de bomenkap op korte termijn niet doorgaat. Het initiatief om vragen over de voorgenomen kap te stellen en een rapport van een deskundige op te vragen lagen bij D66, maar zegt Monhemius “zonder de steun, het vertrouwen en de inzet van de andere fracties waren we nooit tot dit fantastische resultaat gekomen. D66 Barendrecht bedankt iedereen voor zijn bijdrage met name ook de betrokken burgers.” Na de verkiezingen gaat de commissie ruimte het beheer voor Wevershoek alsmede verbetering van de communicatie over het buitengebied bespreken. Het volledige rapport van Huib Sneep kunt u downloaden via deze link.