‘Blauwe Verbinding’ en Pendrechtse molen in prachtig stukje Barendrecht

  Waarom de keuze voor dit onderwerp? De keuze voor dit onderwerp: de Pendrechtse molen en de ‘Blauwe Verbinding’ is al een poosje in mijn gedachten. Natuurlijk is op 5 november het cultureel centrum Het Kruispunt geopend door onze wethouder Ingeborg Monhemius, waar ik heel trots op ben en waar wij als D66 fractie alleen maar positieve geluiden over horen. Ook had het kunnen gaan over de afgelopen maanden, waarin de politiek mij danig op de proef heeft gesteld. De mens en de politica van D66 die ik wil zijn, is vooral bezig met en voor de inwoners van Barendrecht. Het is een bijzondere ervaring dat partijen en mensen het elkaar zo onmogelijk kunnen maken. Wie heeft u gesproken? In juni 2014 heb ik vragen gesteld over de Pendrechtse molen, ook vanwege het feit dat D66 de molen in haar verkiezingsprogramma 2014-2018 heeft opgenomen. D66 draagt de Pendrechtse molen en de ‘Blauwe Verbinding’ een warm hart toe. In Het Zuiden van 2 juli 2014 stonden mijn woorden dat het momenteel ‘best een rommeltje’ is, dit naar aanleiding van de situatie toen. Wethouder Monhemius is nu, anno 2016 zeer te spreken over het resultaat van de ‘Blauwe Verbinding’. Maar ook landschappelijk is het stuk bij de Pendrechtse molen prachtig. Een heerlijk gebied met alle ingrediënten voor een mooie wandeling. Een wandelaar met wie ik in gesprek raakte zei mij dat het eigenlijk jammer is, dat dit stuk van Barendrecht aan de andere, de ‘verkeerde’ kant van de A15 ligt. En dat ben ik wel een beetje met hem eens. Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald? Wat de toekomst zal zijn van dit stukje Barendrecht is wat betreft het landschap niet moeilijk te beantwoorden. Het is prachtig en zal prachtig blijven. Ik neem mijn woorden van toen, dat het ‘beste een rommeltje is’ zeker terug, want ik vind het een fantastisch mooi gebied geworden. Op de website van het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde, www.heerlijkbuiten.nl is informatie te vinden over de ‘Blauwe Verbinding’, maar ook over de Zuidpolder. Ook een gebied waar wij als D66 altijd voor gestreden hebben ten aanzien van het behoud van zoveel mogelijk natuur. Wat is het vervolg? Het vervolg overstijgt de grenzen van Barendrecht, Zuid Holland, Nederland en Europa. De zorg voor het behoud van de natuur, de leefbare aarde is een belangrijke taak van de overheid op alle niveaus. Op gemeentelijk niveau neemt D66 de verantwoordelijkheid voor de nog ongeborenen, voor onze kinderen en kleinkinderen, voor het kleine stukje aarde wat Barendrecht is, maar wel bijdraagt. Is er iets belangrijker? Die vraag vroeg Jan Terlouw zich af tijdens het 100e congres van D66 op 1 november 2014 in Den Bosch (https://test-wp2.local/publicaties/congresspeech-jan-terlouw/). Het vraagt van de politiek, van ons als D66 (nog) meer dan vroeger de toekomst te bewaken. En de toekomst is vooral onze leefbare aarde. ‘D66 Barendrecht: Duurzaam, ondernemend en creatief!’ Heeft u vragen? www.barendrecht.test-wp2.local. Wij gaan graag met u in gesprek.