Bijdrage openbare vergadering

Wij zijn allemaal lokale partijen, ook D66 Barendrecht. Door de landelijke lijn, als onderdeel van het grotere geheeld D66, staan we sterker in de ontwikkelingen in de maatschappij die óók Barendrecht raken. Dat gaat het lokale te boven. De komende vier jaar staat Barendrecht voor een groot aantal zware opgaven. Door maatschappelijke problemen zoals gebrek aan woningen en onvoldoende geschoold, kwantitatief en kwalitatief personeel staan wij in het kader van de decentralisaties voor nieuwe uitdagingen die wellicht de invoering overstijgen. De nieuwe Omgevingswet gaat veel vragen van inwoners en de gemeentelijke organisatie. Daar hoort een sterk college bij. Dat college moet elkaar goed in de ogen kijken en naar elkaar committment voelen en uitspreken. Het gevoel moet ook goed zijn, in een bestuur waarin partijen ieder vanuit de eigen kracht mee kunnen doen. Het gaat ons dan om een bestuurlijke klik, zowel naar binnen als naar buiten. Ook wij hebben vanuit het formatieproces een aantal vragen gekregen.

Welke coalitie is, gegeven de verkiezingsuitslag, de meest voor de hand liggende combinatie?

Voor afgelopen maandag zou ik gezegd hebben EVB en PvdA of Groen Links, aangezien zij de winnaars zijn van afgelopen verkiezingen. Alleen werd afgelopen maandag duidelijk dat er geen partij is die alleen met EVB samen wil. Als grootste zorg werd vooral de balans en de machtsverhouding geuit. Misschien is EVB wel te groot geworden.

Is de partij bereid deel te nemen aan een college, onder welke voorwaarden?

D66 is een verbindende partij die voor harmonie in de raad gaat. Als het moet gaan wij onze verantwoordelijkheid niet uit de weg.

Met welke partijen wil men absoluut niet in een college?

Zoals al gezegd zijn wij een verbindende partij en in Barendrecht is er geen enkele partij die wij uitsluiten. We komen van ver, zeker als partij die groot verloren heeft. Ons past dus in eerste instantie bescheidenheid. Gesprekken tussen ons en de andere 5 partijen hebben ons er van overtuigd dat wij desondanks een rol kunnen spelen. Dit is gebaseerd op het vertrouwen dat wij in gezamenlijkheid hebben gekregen van meer dan de helft van de inwoners van Barendrecht. In ieder geval waren de gesprekken met de andere 5 partijen dusdanig dat het onze voorkeur heeft eerst die gesprekken verder te voeren om te verkennen of er een gezamenlijk programma mogelijk is. Want alleen aanschuiven bij EVB, ik zei het al op maandag de 26e, heeft niet onze voorkeur.