Behoud van het Inge de Bruin zwembad

Dat het al langer niet goed gaat met de financiële situatie van het Inge de Bruin zwembad is geen geheim. D66 Barendrecht is van mening dat iedereen in de waterrijke gemeente als Barendrecht over zwemvaardigheden moet beschikken. Daarvoor is een openbaar zwembad in Barendrecht onmisbaar. Omdat het met de exploitatie van het zwembad niet goed gaat heeft D66 in november 2019 een motie ingediend voor het behoud van het zwembad. Deze werd alleen gesteund door de coalitiepartijen. In deze motie werd opgeroepen om de financiële situatie van het zwembad in kaart te brengen en met mogelijke scenario’s te komen voor een oplossing. Deze scenario’s zijn  in de commissie planning en control gepresenteerd.

Scenario 1.

Niets doen. Dat betekent dat financiën, maar ook de veiligheid in het zwembad onder druk komen te staan en dat aan het eind van het jaar we naar alle waarschijnlijkheid geen Inge de Bruin zwembad meer hebben.

Scenario 2.

We stoppen eenmalig 2 miljoen in het zwembad (vanuit de vrijgekomen Eneco gelden). Dan kan het zwembad het nodige onderhoud plegen en 8 jaar voort blijven bestaan. Na deze periode zitten we dan weer in de huidige situatie.

Scenario 3.

We geven 200.000 aan het zwembad en blijven dit elk jaar doen.

Scenario 4.

Sluiting van het zwembad.

Scenario 5.

Er komt een kostendekkende huur en de exploitatiebijdrage wordt naar rato aangepast. Hierdoor kan het zwembad onderhoud plegen en heeft dan twee jaar de tijd om samen met de gemeente en ZPB het masterplan van de KNZB uit te voeren om zo de exploitatietekorten omlaag te brengen en de omzet te verhogen om uiteindelijk te komen tot een gezonde en stabiele financiële situatie.

Conclusie

Zoals u zult begrijpen gaat de voorkeur van D66 uit naar scenario 5. Dat alle scenario’s kosten geld daar zijn we ons van bewust. Maar zoals eerder gezegd is een openbaar zwembad in Barendrecht wat ons betreft onmisbaar zodat iedereen de mogelijkheid heeft om in de eigen gemeente zwemvaardigheden op te doen.