Algemene Beschouwingen 2020

Vorig jaar begon ik mijn eerste termijn in de Algemene Beschouwingen met het citaat “Als je door een moeilijke tijd gaat, blijf doorgaan” van Winston Churchill. Vorig jaar had ik het over financieel zware tijden voor de gemeente, maar wanneer we nu naar de wereld kijken en in het bijzonder naar Barendrecht dan leven we in tijden van crisis. De overheid heeft maatregelen opgelegd die grote impact hebben op de samenleving. Gelukkig heeft het college geluisterd naar ons advies. Ondanks financieel moeilijke tijden bleven ze doorgaan. Met als resultaat de begroting die voor ons ligt. Complimenten voor het college en de ambtenaren. De negatieve spiraal is doorbroken, tekorten worden de komende jaren weggewerkt naar structurele plussen in de begroting. Wij zijn blij met een meerderjarige sluitende begroting, waarbij de voorzieningen in stand worden houden, waarbij de inwoners weinig pijn ondervinden en waarbij de meest kwetsbare inwoners worden ontzien.

Dekkingsplan

Hoe heeft het college dit voor elkaar gekregen? Bij het dekkingsplan voor de begroting van 2021 is gekozen voor maatregelen die een lage impact op de Barendrechtse samenleving hebben. Ombuigingen vinden op alle terreinen plaats. Elke wethouder moet iets van zijn / haar portefeuille inleveren. Maar de ombuigingen zijn noodzakelijk. Ook heel belangrijk: het is geen korte termijn denken. Geen pleisters plakken maar structurele oplossingen. Positiviteit versus populisme. Bezuinigingen zijn nooit leuk maar de gekozen maatregelen hebben zoals gezegd een lage impact op onze inwoners. Voorzieningen zoals bibliotheek en zwembad blijven gespaard, dat kunnen niet alle gemeenten zeggen. Dat allemaal ook nog eens in coronatijd.

Aandachtspunten

Er zijn nog wel wat zaken die ik zou willen benoemen, te beginnen met de grazende schapen op de geluidswal bij de A15. D66 Barendrecht had deze al benoemd bij de commissie P&C over de begroting en wij ons voornemen was om een motie hierover in te dienen. Gelukkig heeft de wethouder dit goed opgepakt na de commissievergadering en is een motie niet meer nodig. Waar we ook nog vragen over gesteld hebben is de dekking van het AED netwerk in Barendrecht. Het huidige college heeft dat naar een dekkingsgraad gebracht van 85%. Aangezien AED’s aantoonbaar levens redden hopen wij dat het toch snel naar een dekkingsgraad van 100% wordt in Barendrecht. Wat ook levens kan redden is het messenbezit onder jongeren verbieden. Steeds meer jongeren in Nederland dragen een mes en het aantal steekincidenten neemt dan ook sterk toe. Hier moet een halt toe worden geroepen. Wij hebben overwogen om met een motie te komen waarbij in de APV wordt opgenomen dat verkoop en dragen van messen door jongeren onder de 16 jaar verboden wordt. Maar wij hebben vertrouwen in onze burgemeester dat dit onderwerp snel en gedegen wordt opgepakt vooruitlopend op landelijke maatregelen. Wij verwachten ook dat snel en gedegen de waardering voor onze mantelzorgers wordt opgepakt. We zien dat de mantelzorgpluim verlaagd wordt. De mantelzorgpluim waar D66 Barendrecht zich hard voor heeft gemaakt die daardoor in Barendrecht is gekomen. De wethouder heeft al aangegeven dat Kijk op Welzijn samen met de gemeente de waardering voor onze mantelzorgers oppakt. Wij kijken daar reikhalzend naar uit.

Meer geld voor het sociale domein

Voor het sociale domein is gewoon meer geld nodig. Als Barendrecht krijgen wij weinig vergoeding uit het gemeentefonds. En Barendrecht is inmiddels aangesloten bij Raden in Verzet om vanuit het Rijk de tekorten in het sociaal domein op te vangen. D66 Barendrecht heeft het voornemen om met een aantal andere D66 fracties uit de regio een oproep te doen aan ons kabinet en de Tweede Kamer om met deze gelden voor het sociaal domein over de brug te komen. Een aantal maanden geleden heeft een vergelijkbare oproep voor de cultuursector effect gehad. Wij hopen dat theater het Kruispunt, bibliotheek aan zet, cultuur lokaal, kunst creatief Barendrecht en de andere culturele partners hun werkzaamheden tijdens, maar ook zeker na de coronacrisis kunnen voortzetten. Met name de cultuureducatie voor het onderwijs vinden wij hier heel belangrijk in.

Jongerenwoningen

Jongeren moeten niet alleen van cultuur kunnen genieten in Barendrecht, maar hier ook kunnen wonen. De Botterlokatie was hiervoor geschikt. Die jongerenwoningen zijn vervallen, maar gelukkig in samenwerking met Patrimonium komen er andere woningen beschikbaar. Wel veel te weinig helaas. En bij die Botterlokatie hebben wij ook een aantal keren schriftelijke vragen gesteld om de mogelijke kap van bomen te voorkomen. Om in de toekomst ervoor te zorgen dat er genoeg bomen zijn dienen wij mede met Groen Links de motie Groene Parels in om te onderzoeken of het mogelijk is om meer bomen aan te planten dan nu gepland is.

Maatschappelijke organisaties

De ontwikkelingen rondom Corona zijn dusdanig, dat we er niet op korte termijn uit zijn. En hoewel we als Barendrecht nog steeds gelukkig een erg sterke sociale structuur hebben, zullen mensen langdurig last hebben en houden van deze crisis. Dan zijn bij uitstek onze maatschappelijke organisaties nodig om de noden van onze getroffen inwoners op te vangen. We hadden gehoopt dat er voor het einde van dit jaar de nieuwe subsidieregelingen klaar zouden zijn. Dat is vertraagd door Corona, waardoor een aantal maatschappelijke organisaties, juist in deze tijd, buiten de boot zouden vallen. Daarom dienen wij de motie “Maatschappelijke organisaties” in. De genoemde organisaties dienen allemaal het belang van onze inwoners.

Samengevat

Wij waren blij verrast met deze begroting. Ik zal niet alle punten herhalen waar wij extra aandacht voor vragen, want we gaan ervanuit wethouder Roopram zich zal inzetten om een 100% dekkend AED netwerk gerealiseerd te krijgen en dat ze een mooie gevolg geeft aan de mantelzorgers, dat de burgemeester er alles aan zal doen om het dragen van messen onder jongeren te beperken en wethouder Schaap hoeven we niet meer te vragen, want hij heeft al geregeld dat de schapen kunnen blijven grazen op de geluidswal bij de A15. Al met al kunnen wij trots zijn op ons college. In moeilijke tijden zijn ze doorgegaan en gekomen met een sluitende begroting. En niet alleen op de korte termijn. Bezuinigen is nooit leuk maar zeker nu noodzakelijk. En ons college gaat het niet uit de weg. Ondanks moeilijke tijden blijven zij doorgaan. Voorzitter en wij denken dat niet alleen de inwoners van Barendrecht blij zullen zijn met het lange termijn denken, De accountant zal ook blij zijn dat er aan de langere termijn gedacht is.