Algemene beschouwingen 2018

Mijn eerste algemene beschouwingen als fractievoorzitter van D66 Barendrecht. Fractievoorzitter van een eenmansraadsfractie, iets waar we voor de verkiezingen niet op gerekend hadden. Zeker niet na alles wat D66 Barendrecht in de vorige periode voor elkaar heeft gekregen. Van het realiseren van Het Kruispunt tot het hijsen van de regenboogvlag hier op het gemeentehuis tijdens de Coming Out Day en nog vele zaken. D66 Barendrecht is afgelopen periode te bescheiden geweest met het claimen van succes. Laat dit een leermoment voor ons zijn. Maar een eenmansraadsfractie betekent gelukkig niet dat ik alleen ben. Ik werk samen met twee fantastische buitengewoon commissieleden, Marianne Tijssen-Humme en Jasper Heugens. Niet alleen is D66 van mening dat het goed is voor politieke partijen om buitengewoon commissieleden te hebben. Deze twee buitengewoon commissie leden zijn ook nodig voor D66 Barendrecht om de rol van volksvertegenwoordiger voor alle Barendrechters goed te kunnen uitoefenen. Hierbij onze reactie op de begroting. Het is de eerste begroting van het nieuwe college. Deze begroting is redelijk beleidsarm en er is niet veel ruimte voor wensen. Ondanks dat we met deze situatie geconfronteerd zijn staat er volgens ons een degelijke begroting. We hebben wel wat puntjes voor de algemene beschouwingen.

Jeugd en Kijk op Welzijn

Als eerste Agenda Jeugd en Kijk op Welzijn. Er zal voor beiden een meerjarenplan moeten komen om de kosten niet incidenteel te houden maar om ze structureel te maken in de begroting. De kostenposten voor 2019 zijn wat ons betreft prima, dan kunnen zaken door blijven lopen. Wij zullen de kosten in de meerjarenplanning dan ook amenderen met het amendement “Agenda Jeugd/Kijk op Welzijn”.

Sloop en nieuwbouw Trefpunt

We moeten de volgende generatie niet opschepen met een gebouw waarin asbest zit. Sloop en nieuwbouw van het Trefpunt is hierdoor wat ons betreft de enige optie.

30 kilometer zones

Over de 30 kilometer zones hebben we een toezegging van de wethouder dat dit opnieuw naar de commissie komt zodat wij, als D66 en raad aan de voorkant kaders kunnen meegeven. Wij zien deze commissievergadering graag tegemoet en hier kunnen we dan zorgen dat er niet onnodig dure klinkers in Barendrecht worden gelegd.

Onderhoud van de buitenruimte

Het onderhoud van de buitenruimte. Daar is het in Barendrecht niet goed mee gesteld. Het is volgens ons een van de meest gehoorde klachten van onze inwoners. Laat bij de volgende aanbesteding goed worden gekeken of het niet mogelijk is om alles bij een enkele aanbieder te doen zodat we niet weer allemaal half werk krijgen. Het college komt binnenkort met een schriftelijk voorstel heb ik begrepen. Deze zien wij ook graag tegemoet.

Afval

Er is nog geen collegeprogramma, dus daar kan deze begroting nog niet aan getoetst worden. Wij willen het college wel graag nog wat meegeven voor hun collegeakkoord. Een van de grootste onderwerpen die binnen niet al te lange tijd op de politieke agenda komt te staan is afval. Met de afvalscheiding in Barendrecht is het droevig gesteld. We zitten momenteel op 286 kilo restafval per inwoner per jaar en dat moet naar 100 kilo per inwoner per jaar. En met welk plan het college straks ook gaat komen om voor afvalinzameling van een lineaire economie naar een circulaire economie te gaan, het begint allemaal bij de mensen thuis. Maak het scheiden van afval vooral makkelijk en motiveer daar waar kan met aanvullende acties.

Recreatie

We hebben een mooie Zuidpolder waar kan worden gerecreëerd. Daarnaast hebben we ook nog een Waalvisie vastgesteld. Er zijn plannen voor een haventje met een nieuwe watersportvereniging. Laten we ervoor gaan dat dit net zo’n mooi recreatiegebied wordt als de Zuidpolder.

Wonen

Naast de levensloopbestendige woningen voor jong en oud waar de gemeente de laatste jaren op heeft ingezet moet er vooral ook aandacht blijven voor sociale woningbouw voor jongeren en gezinnen. We lezen in het FD van afgelopen vrijdag dat onder andere Vestia is begonnen met afkalven van hun sociale woningvoorraad, dat heeft grote gevolgen voor Barendrecht. Daarnaast is ook een grote behoefte aan huurwoningen tussen 700 en 1000 Euro, die de doorstroom van bijvoorbeeld scheefhuurders kan bevorderen.

Jongeren

Jongeren hebben de toekomst. Het is dus belangrijk dat deze groep niet vergeten wordt. Een veelgehoorde klacht is dat er te weinig te doen is voor jongeren in Barendrecht. We hebben locaties als de Waterpoort en Blok0180 waar wat ons betreft meer georganiseerd kan worden voor onze jongeren.

Duurzaam als uitgangspunt

Voor al deze punten geldt uiteraard dat ze duurzaam gerealiseerd worden. Marcel van Prehn