Afscheid van wethouder Ingeborg Monhemius – van Veen

Afscheidsrede gehouden door de fractievoorzitter Bert Arnolds tijdens de laatste Raadsvergadering van 2016. Beste Ingeborg, Jouw aftreden, hoe moeilijk dan ook voor jou persoonlijk, is in Nederland geen unieke gebeurtenis. In de periode 2006 – 2010 is 30% van de wethouders in Nederland afgetreden en dit percentage schijnt heden ten dage opgelopen te zijn naar 40%. Het vak van wethouder is – tegenwoordig – een ronduit moeilijk vak. Een artikel van de professoren Aardema en Korsten uit 2011 met als titel ‘Gevallen wethouders. Aantallen, omstandigheden, invloedsfactoren en valpreventie’ spreekt hierover klare taal. De auteurs geven een aantal redenen waaronder:
  • Geen functie tussen negen en vijf;
  • Het is een tijdelijke functie;
  • Een baan met politieke onzekerheid;
  • Deze onzekerheid komt ook tot uitdrukking in het dagelijks functioneren in de publieke arena;
  • And last but absolutely not least: ‘De samenleving is veranderd. De druk is vele malen groter geworden. Het persoonlijk optreden wordt steeds meer uitgelicht.’ ‘Als wethouder opereer je in een glazen huis’.
Uit dit onderzoek blijkt dat wethouders in de regel op een politiek conflict in de raad sneuvelen. Zo gezegd een inhoudelijk conflict over een bepaald onderwerp. Echter, Ingeborg, in jouw geval is dit eigenlijk niet aan de orde. Aan jouw vertrek ligt niet direct een inhoudelijk onderwerp ten grondslag en al zeker geen motie van wantrouwen. Wij zien het als het eindstation van een lang proces dat in augustus dit jaar begon. Een proces dat vele verliezers kent en jij bent hier één van. Ingeborg, ik ben pas later – in april 2015 – als fractievoorzitter van D66 begonnen. Als één van de fractievoorzitters van de coalitie viel ik met mijn neus in de boter. In deze periode heb jij veel tot stand gekregen, waaraan ik nog dagelijks, maar ook in de toekomst aan herinnerd zal worden. Om twee voorbeelden te noemen. Regelmatig bezoek ik met familie en vrienden het theater het Kruispunt. Ik vind dat het Kruispunt één van de meest aansprekende resultaten is, waar jij, Ingeborg, een doorslaggevende bijdrage aan heb mogen leveren. In gesprekken heb jij ons, de fractie overtuigd. Jij spiegelde ons een aanstekelijk beeld voor van een bruisend ontmoetingscentrum. Laatst was ik daar met ons gezin bij een optreden van Ali B, Marianne was daar ook met haar gezin. Het was een heel leuke avond. En na afloop was het druk in het nieuwe Kruispunt en het was inderdaad bruisend. Het hele proces heb je uitstekend gedaan en heeft veel gesprekken met toekomstige gebruikers gekost. En je vond het leuk, dat was te zien en te merken. Zo’n resultaat is anders niet neer te zetten. Een ander voorbeeld is voor mij de Zuidpolder. Dat is een prachtig natuur- en recreatiegebied waar ik dagelijks op een plezierige manier mee in aanraking kom. Of ik er nu door heen wandel of fiets of met de auto omheen rijdt. Ook voor dit project heb je, je sterk gemaakt. Niet alleen als wethouder, maar ook als raadslid. De Zuidpolder is de realisatie van een ‘kind’ van jou, de Zuidpolder zit in jouw hart besloten. Nog kort een rijtje: de problemen rond ToBe en jouw inzet bij de totstandkoming van Cultuur lokaal en Kunst lokaal in Barendrecht. De Dijkenvisie, een mooi stuk, jouw stille diplomatie rond het gevoelige onderwerp windmolens. Ingeborg je hebt veel zichtbare, maar ook minder zichtbare dingen voor elkaar gekregen. Het begin van je wethouderschap was voor jou erg wennen. Inderdaad het vak van wethouder is niet eenvoudig. Maar je begon in je rol te groeien. Uiteindelijk hebben we je leren kennen als een gedreven en integere wethouder, die als zij haar tanden ergens inzet niet meer los laat. Een wethouder waar geen enkele, maar dan ook geen enkele dubbele bodem bij aanwezig is. Jouw integriteit heeft je ook wel eens parten gespeeld. In de Raad vond je het moeilijk om iets toe te zeggen wat je nog niet helemaal zeker wist, hetgeen wel eens een ‘schurende’ communicatie tot gevolg had. Je ergens door heen bluffen is niets voor jou. En dat siert je. Ingeborg dit afscheid is natuurlijk een afscheid van een functie, we nemen gelukkig geen afscheid van de mens ‘Ingeborg’. Natuurlijk blijven we elkaar ontmoeten binnen onze partij en in onze gemeente die onder jouw wethouderschap een stuk mooier is geworden.