Aanloop naar 11 oktober 2016

D66 heeft in maart 2014, net als Echt voor Barendrecht de gemeenteraadsverkiezingen met winst afgesloten. Helaas heeft zich dit niet vertaald in een extra zetel, maar wij wilden graag de verantwoordelijkheid op ons nemen voor het besturen van Barendrecht en zo het optimaal mogelijke bereiken voor al onze inwoners. Met de EVB, als grote winnaar van de verkiezingen, was de combinatie voor de hand liggend. En uiteindelijk is het gelukt om samen met de EVB en de VVD een prachtig coalitieprogramma samen te stellen, een programma wat de goedkeuring kon dragen van de hele raad. Belangrijk voor D66 in het collegeprogramma was het thema ‘het roer om’. Bijvoorbeeld het roer op het terrein van ‘cultuur’ en op het terrein van ‘groen’. De afgelopen twee en een half jaar is de coalitie van D66, VVD en EVB tot zeer mooie dingen in staat gebleken: de realisatie van de verbouwing van ons cultureel centrum het Kruispunt, de onderdoorgang van de Harmonielaan, het Centrumplan, de realisatie van de Zuidpolder en de Blauwe Verbinding en de politieke ondersteuning van de komst van een Hospice. Maar ook de zorg en welzijn voor onze inwoners is opgepakt met een groot verantwoordelijkheidsgevoel naar de inwoners. Zaken waar wij als hele raad en college trots op mogen zijn. De decentralisatie en de transitie van de jeugdzorg, de WMO, de huishoudelijke hulp, het Vluchtelingenvraagstuk. Ja, de zorg en het welzijn voor de inwoners van Barendrecht is een hele uitdaging, voor zowel onze eigen wethouder, het college als de raad. En niemand van ons had dit helemaal perfect kunnen doen, het is nodig en noodzakelijk dat wij elkaar hierin het maken van fouten toestaan en het vooral samen doen. En alleen maar kunnen leren en reflecteren voor de toekomst. Kijken naar wat niet goed gaat is, én blijft makkelijker, dan kijken naar hetgeen wij wel goed hebben gedaan. Verantwoordelijkheid dragen heeft dit college, onze wethouder op zich genomen, samen met de raad. Voor D66 is dit terugkijkend altijd zo gegaan, wij hebben het belang van Barendrecht altijd voor ogen gehad. Met respect en waardering voor elkaar, dat heeft de fractie van D66 altijd zo willen doen, zo willen voelen en zo willen wij ook de toekomst ingaan. Na het vertrek van wethouder van Noort lijkt de coalitie in een negatieve spiraal beland; een achtbaan waarin geen uitweg meer mogelijk lijkt. Het college en de coalitiepartijen EVB en D66 hebben aangegeven graag een collega wethouder van de VVD erbij te willen. Het werk, ook al zou het college alleen nog lopende zaken afhandelen, is gewoon te veel. D66 en EVB wilden op korte termijn een wethouder. Op welke termijn de VVD deze wethouder wilde leveren, kon zij helaas niet aangeven. D66 ziet de uitvoering van het collegeprogramma samen met de VVD en de EVB als waardevol. Onze samenwerking met de EVB is goed, wij kunnen en willen voor onze inwoners uitvoering geven aan het collegeprogramma en de verantwoording daarover dragen. D66 heeft in de afgelopen jaren die verantwoording op zich genomen voor alle inwoners van Barendrecht. Wij kunnen naar eer en geweten verantwoording afleggen. Wij hebben openheid en eerlijkheid uitgestraald. D66 bedrijft geen achterkamertjes politiek, waarin wij elkaar het leven zuur willen maken. Wij zijn een open en eerlijke partij en verwachten dat ook van anderen. Wij gaan voor de inhoud. Een nieuw college zal zich zeker aandienen voor Barendrecht, voor ons is het misschien niet in het college, maar wel samen met het college, onze fractie en de raadsleden van de zes andere partijen. 'Wat betreft gaan voor de inhoud' zal dat zeker lukken.