Annelies Heijl

Beeld: Studio van der Plas

#9 Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen

  • 71 jaar
  • Wassenaar

Mijn naam is Annelies Heijl, ik woon sinds 1990 –zeer naar m’n zin- in Wassenaar.

Tijdens mijn werkzame leven binnen het onderwijs (schoolbestuur), was ik als onderwijskundige medeverantwoordelijk voor kwaliteitsverbeteringsprogramma’s in het onderwijs (o.a. ontwikkelaar en docent Post HBO-opleiding Onderwijs en Moderne Media in samenwerking met Hogeschool Leiden)

Als Raadslid voor D66 zet ik me, binnen het Sociaal Domein, graag in voor alle inwoners van ons mooie dorp Wassenaar. Goede zorg en welzijn voor eenieder, met name de WMO en jeugd- en ouderenzorg hebben mijn speciale aandacht. Daarbij in het bijzonder het zorgpunt rondom de organisatie en financiën binnen de Jeugdzorg.

Daarnaast draag ik “uiteraard” Onderwijs een warm hart toe (brede ontwikkeling en kansen voor elk kind en goede (duurzame) huisvesting.  Ook staat Cultuur hoog op mijn “lijst”: het ondersteunen van cultureel ondernemerschap en het behouden van de goede en bereikbare theaterzaal in De Warenar.

Tot slot: mijn (groene) hart gaat ook sneller kloppen als er mooie stappen worden gemaakt m.b.t. de verduurzaming van onze Gemeente. Met onze fractie willen we hier zeker een steen aan bijdragen.