Wat vindt D66 Wijdemeren van fuseren?

Beeld: Adobe Stock

De gemeenteraad heeft op 4 oktober 2023 besloten om de gemeente te laten samengaan met een andere gemeente. Inwoners zijn nauwelijks en te laat betrokken. D66 had dat anders gewild.

D66 had liever eerst intensievere samenwerking met een of meer andere gemeenten gezien, met op termijn een fusie. D66 was en is tegen een fusie met Hilversum alleen, en wil op termijn toewerken naar één gemeente in de Gooi en Vechtstreek. Herindeling was en is dus voor ons geen taboe. Maar iedere wijziging in onze bestuursvorm moet op een verantwoorde en zorgvuldige wijze gebeuren en altijd in samenspraak met onze inwoners. Nu heeft de gemeenteraad zich in grote meerderheid uitgesproken voor een fusie, voordat inwoners zijn betrokken. Inwoners zijn te laat en te weinig betrokken.
 
Intensieve ambtelijke samenwerking zou wat D66 betreft beter de eerst stap zijn geweest. Niet overhaasten, en niet te snel onomkeerbare besluiten nemen. Eérst een partner zoeken, dan een poosje vaste verkering en dan pas trouwen: kortom, een meer geleidelijk en organisch groeiproces. Geen schaalvergroting zonder schaalverkleining. Als gemeenten groter moeten worden voor de uitvoering van technische en complexere taken, is het juíst van groot belang dat mensen in hun eigen dorp terecht kunnen voor zaken die belangrijk zijn in hun dagelijks leven.