Wat een armoe!

D66 vindt de bevindingen uit het onderzoek van de Rekenkamer ernstig: de aanpak van armoede en schuldhulpverlening in Wijdemeren kan en moet veel beter. Zo maken honderden Wijdemeerse huishoudens die recht hebben op financiële ondersteuning van de gemeente daar ten onrechte (nog) geen gebruik van. Wellicht door schaamte, grote stress of omdat zij de weg niet goed weten te vinden. En dat is zó zonde, omdat hun geldzorgen mogelijk iets verlicht zouden kunnen worden.

Op initiatief van D66 Wijdemeren, hebben PvdA/GL, ChristenUnie, CDA, Dorpsbelangen en Groep Goetheer het college van B&W met een amendement aangespoord om sneller en beter actie te ondernemen. En niet te wachten op een Beleidskader sociaal domein dat rond de zomer in de gemeenteraad wordt besproken. Want, het zit nú al meer in de uitvoering van de minimaregelingen dan in het beleid als zodanig. Zo willen de partijen dat de gemeente actief en in begrijpelijke taal laat weten òf en op welke voorzieningen inwoners in armoede aanspraak kunnen maken. Uiteindelijk kwam er ook steun van De Lokale Partij en VVD voor ons voorstel, zodat we als gemeenteraad een unaniem signaal aan inwoners afgeven dat we er zijn voor de meest kwetsbare groepen in onze dorpen. Omdat D66 fractievoorzitter Nanne Roosenschoon tijdens de raad onheus werd afgekapt in zijn toelichting, verwijzen wij naar zijn volledige tekst op: www.d66.nl/wijdemeren.