TOEN, NU EN MORGEN: WIJ ZIJN EUROPA ! 
(deel 1)

Waar een klein land groot in kan zijn.
Op 9 mei 2024 vieren we de Dag van Europa en hoe toepasselijk is het dan niet dat Joost Klein juist die dag wil knallen op het Eurovisie Songfestival en Nederland vertegenwoordigt met Europapa?
We kennen allen het gezegde: “Rome is niet in één dag gebouwd”, maar ook “alle wegen leiden naar Rome”. Dat geldt ook voor de Europese avontuur.

In een drietal artikelen neem ik u mee in de geschiedenis van de Europese Unie.

1 Waar komen we
vandaan?
Nooit meer oorlog!

Alles begon kort na de Tweede Wereldoorlog. Al in 1946 riep Winston Churchill in een toespraak in Zürich op tot de vorming van een soort Verenigde Staten van Europa. Als direct gevolg zag op 5 mei 1948 de Raad van Europa het licht. Maar de eerste echte aanzet tot een Europese integratie  was  een oproep van de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, op 9 mei 1950. Om het risico van oorlogen in Europa in de toekomst uit te sluiten, riep hij op grondstoffen en oorlogsindustrieën onder één  controlerend gezag te plaatsen.

Een klein jaar later werd het verdrag ondertekend voor de oprichting van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, destijds dé grondstoffen voor de wapenindustrie. Het embryo van de huidige Europese Unie. Nederland was één van de oprichters van de EGKS die als uiteindelijk doel had te komen tot een Europese federatie. Nooit meer oorlog in Europa!

In de  jaren die volgden ontstonden  er meer samenwerkings-structuren binnen verschillende  sectoren binnen Europa, zoals onder meer de Europese Atoomgemeenschap, Euratom.  En op een heel ander vlak: de Eurovisie, bedoeld voor uitwisseling van nieuws en entertainment. In 1956 werd het eerste songfestival gehouden, geopend met de Nederlandse inzending “De vogels van Holland”. Het eerste Eurovisie songfestival lied ooit!
 
Maar niet alles is van de grond gekomen. Zo werd in 1952 door dezelfde 6 landen het verdrag ondertekend voor een Europese Defensie Gemeenschap, gekoppeld aan een Europese Politieke Gemeenschap. Het waren de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Uiteindelijk werd dit verdrag afgewezen door het Franse parlement. Met de dood van Stalin leek alles immers niet meer zo noodzakelijk…
Het nieuwe accent kwam te liggen  op economische welvaart.

Maatregelen voor de bevordering van handel en modernisering van de landbouw, de pijler van onze voedselvoorziening, werden het uitgangspunt.  In 1957 werd het Verdrag van Rome ondertekend voor de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap die op1 januari 1958 in werking trad. En ook nu was Nederland één van de oprichters. De EEG zou leiden tot een gemeenschappelijke markt en een douane unie. Wij plukken daar nog steeds de vruchten van. Vroeger was echt lang niet altijd beter!

In 1967 kwamen de drie belangrijkste gemeenschappen, de EGKS, de EEG en Euratom onder leiding van één Commissie en één raad, de EG, één van de pijlers van de huidige Europese Unie.

74 jaar geleden op 9 mei 1950 startte ons gemeenschappelijk Europees avontuur met de toespraak van Robert Schuman.  In 1985 werd 9 mei officieel ingesteld als de Dag van Europa. Op 9 mei wappert de Europese vlag op ons gemeente huis. Wij staan dan stil bij 74 jaar van vrede en welvaart in de landen van de Europese Unie.