TOEN, NU EN MORGEN: WIJ ZIJN EUROPA ! 

Waar gaan we naar toe als Europa? Toekomst en uitdagingen
De EU zal transparanter en democratischer moeten worden en zal nooit af zijn maar altijd blijven evolueren. De vraag is echter in welke richting?
Gaan we naar een federaal Europa of  blijft het een hecht samenwerkingsverband tussen staten met een meer of minder gemeenschappelijk toekomstbeeld?  

Uitgangspunten

Voor Nederland zijn de uitgangspunten duidelijk: de democratie in de Unie moet versterkt worden, de milieu- en  klimaatdoelstellingen behaald en onze waarden verankerd.

In de Unie van 6 waren deze waarden ruim gedeeld, met  27 landen is dat moeilijker. Wat kunnen wij verwachten bij een toetreding van de 8 landen in de wachtkamer? Is  het oorspronkelijke ideaal om te streven naar een “Verenigde Staten van Europa” nog actueel? N
ationalistische tendensen zijn immers alom in opmars. Het Hongarije van Orban staat niet meer alleen. De humanistische wereldblik wordt vervangen door een enge “ïk” mentaliteit. Verworven vrijheden en emancipatie van de LHBTIQ gemeenschap zijn niet meer vanzelfsprekend. Racisme en extremisme zijn in opmars en de polarisatie schijnt steeds harder te worden. Laten we daarom werken aan een “Europese Gemeenschap van Waarden”. Laat artikel 1 van onze grondwet leidend worden voor de hele EU en een voorwaarde voor toetreding!

Nieuw visie nodig

De EU heeft een nieuwe visie nodig. Een positieve blik op de toekomst. Solidariteit moet weer de basis vormen. De EU is geen eiland. We zijn direct afhankelijk van wat er rondom ons heen gebeurt:  oorlogen, rampen, en  vluchtelingenstromen. Daar zal de EU een antwoord op moeten hebben. Nederland kan dat niet alleen.

De EU is, zoals zo vaak gezegd, een economische reus, maar een politieke dwerg. Hoe pijnlijk voelen wij dat vandaag met de gruwelijke  oorlog in Ukraine en de verschrikkingen in Gaza. Bij gebrek aan besluitkracht staat  Europa aan de zijlijn. Met mooie woorden, maar machteloos. Afhankelijk van het vetorecht van een enkel land en voor onze veiligheid  van de grillen van een Amerikaanse président!
Wat was alles nu anders geweest als 70 jaar geleden de Europese Defensie Gemeenschap en de Politieke Gemeenschap een feit waren geworden!

Nieuw verdrag nodig

Om de EU slagvaardiger, efficiënter en democratischer te maken lijkt het onvermijdelijk dat er op termijn een  nieuw verdrag moet komen.  
Na 74 jaar zal de EU zal zich moeten her-uitvinden om vrede, vrijheid en welvaart in Europa te verzekeren en de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Dat zijn de uitdagingen waar de EU de komende jaren voor staat. Als mede-oprichter van de Europese Unie moet de stem van Nederland luid en duidelijk klinken. 

Op 6 juni 2024 kunt u stemmen voor het Europees Parlement. De Nederlandse stem telt!  Blijf niet aan de zijlijn staan. Nee, Europa is geen ver van uw bed show!  Uw dagelijks leven in uw dorp en provincie is mede afhankelijk van wat er in Brussel wordt besproken en besloten. De toekomst van Europa, uw toekomst, bepaalt U zelf. Wij zijn allen Europa(pa)!
 
Nanne Roosenschoon