Europa: het vervolg

Een terugblik vanuit de toekomst
 
Vandaag, 28 mei 2044, een week voor de Europese verkiezingen, wil ik even stilstaan bij alles wat we de laatste 20 jaar bereikt hebben.


Terugblik vanuit de toekomst

Nu bijna 10 jaar geleden, is het Verdrag van Wenen ondertekend door de 35 lidstaten. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Laatste onderhandelingen lopen nog, maar de EU zal over enkele jaren uitgroeien tot een Europese Confederatie nadat de lidstaten zich per referendum zullen hebben uitgesproken.

Het lijkt dat de Unie de klimaatdoelstellingen van Parijs in 2050 daadwerkelijk zal behalen. Wat een mooi resultaat! En een goed begin. We blijven strijden om de gevolgen van de klimaatverandering wereldwijd te beheersen. Hongersnood, kustbescherming, klimaatvluchtelingen  en bescherming van ecosystemen blijven een wereldwijd probleem. Gelukkig zal in ons land  de tweede duinenrij voldoende veiligheid bieden voor de toekomst. Op dit gebied zijn we wereldwijd koploper.

Na de Russisch-Oekraïense oorlog is alles in een stroomversnelling gekomen. De instituties van de EU bleken in de praktijk niet bestand tegen crisissituaties. Bij het Verdrag van Wenen is het vetorecht van lidstaten afgeschaft en een Europese Senaat in het leven geroepen, waarin alle lidstaten en regio’s op basis van pariteit zijn vertegenwoordigd. Op 27 juni 2039 heeft het Europese Congres, bestaand uit het parlement en de senaat,  de voorzitter van de Europese Commissie gekozen en hun regeringsverklaring goedgekeurd. In het bijzijn van de gouverneurs van de lidstaten, waaronder ook de gouverneur van Nederland, koningin Amalia, heeft de voorzitter trouw gezworen aan de Europese grondwet.

Eén Europees leger en een groeiende groene economie

Helaas moest het Europese leger meermalen optreden tijdens veiligheidsmissies om een einde te maken aan gewapende conflicten elders in de wereld. Gelukkig in samenwerking met onze partners waaronder sinds de democratisering ook de Russische Federatie. Het schrikbeeld van oorlog op ons continent is definitief verdwenen.

Nu we in Nederland in Europees verband zelfvoorzienend zijn geworden door onze groene energieproductie gebaseerd op zon, wind en water, bloeit onze economie als nooit tevoren. De omschakeling naar klimaatinclusieve landbouw heeft geleid tot herstel van natuurgebieden en tegelijkertijd de welvaart van de landbouwsector verzekerd. Het oppervlaktewater is weer schoon en helder geworden. Onze steden zijn sinds het verbod op fossiele brandstoffen en de overal ingevoerde vergroening weer plaatsen geworden waar het veilig en plezierig wonen, werken en vertoeven is.
De verplaatsing van Schiphol met gebruikmaking van Europese subsidieregelingen naar de Noordzee, de voortschrijding van elektrisch vliegen en rijden  en het aan banden leggen van Pfas en de stikstofuitstoot heeft een enorme stimulans gegeven aan de woningbouw. Ook de wooncrisis ligt nu eindelijk achter ons!

Een droom,
mijn droom,
uw droom

De Eindhovense Technopool is hèt Europese centrum voor research en innovatie geworden. Er staat ons nog veel te wachten: denk aan de invoering van een waterstofeconomie of de doorbrak in kernfusie.
Bij ons hopen we bij de komende Olympische Spelen in de Benelux, in Gooistad de kampioenschappen voor de roei- en zwemnummers op open water te mogen verwelkomen op de Loosdrechtse Plassen en de zeilwedstrijden op de Randmeren!

Waar een klein land groot in kan zijn!

Natuurlijk is het voorgaande maar een droom. Mijn droom. En iedereen heeft zijn eigen dromen voor onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen. U kunt bijdragen aan het bepalen van die toekomst door uw stem te laten horen. Een stem voor het Europa van morgen!

U, ik, wij zijn Europa! En… we hebben geluisterd!

Nanne Roosenschoon