2024: een positieve blik op onze toekomst

We hebben 2023 knallend afgesloten en met een overdaad aan vuurwerk, waarmee we afscheid namen van de duisternis om een nieuw spetterend begin in te luiden. Want wát een jaar was het! Voor onze gemeente, ons land en in de wereld.

2024: een positieve blik op onze toekomst

Het besluit om onze gemeente op te heffen valt in het niet bij de verschrikkelijke oorlogen in Oekraïne en het Midden Oosten, waar, na de vreselijke slachtpartij van 7 oktober, nu de gewone burgers in Gaza massaal geslachtofferd worden en er bitter weinig zicht is op een spoedig einde van deze humanitaire rampen.

Ook voor ons land was 2023 een jaar van heftige gebeurtenissen. Na de nutteloze val van het Kabinet zagen we nieuw opkomende partijen die ieder even in de top van de peilingen stonden om daarna weer in te krimpen en vervolgens verkiezingen met een voor iedereen onverwacht resultaat. De PVV als verreweg grootste uit de bus en voorlopig in de peilingen nog steeds stijgend.

Hoe kon het zover komen? Hoe kan onvrede over het eigen leefklimaat leiden tot een tsunami van populisme? Hebben onze democratische instituties dan zo ernstig gefaald? Hebben we het met zijn allen dan zo slecht gedaan?

Maar wat is populisme? En wat is democratie? Beide woorden gaan uit van het woord voor volk. De een vanuit het Latijn, de ander van Griekse oorsprong. Toch is er een wezenlijk verschil.

Populisme gaat uit van de onvrede van de massa en is gebonden aan een Leider. Populisme gaat uit van de grootste gemene deler met uitzondering van minderheidsgroepen en buitenstaanders. Het is een sprong in het diepe zonder je af te vragen of je wel kunt zwemmen.

Bij een democratie gaat het om respect voor de ander, waarbij iedereen zich vertegenwoordigd kan voelen en in vrijheid kan uitkomen voor zijn mening en leefwijze en waar minderheden hun volledig bestaansrecht hebben. Ook een sprong in  het diepe, maar dan met een zwemdiploma!

Geen enkel systeem is zaligmakend, maar waar in een democratisch bestel de actie gericht is op het positief zoeken naar oplossingen voor vandaag en morgen, baseert populisme zich op basis van het verleden, negatieve kritiek op vandaag en de angst voor morgen en voor de ander.

Democratie moeten we scherp houden en mensen serieus nemen

Toch heeft opkomend populisme ook een voordeel. De onvrede over vandaag, al of niet terecht, houdt de democratie scherp. Gevoelens van onvrede komen vaak voort uit onbegrip en dus uit gebrekkige  en onvoldoende informatie en participatie. Het gevoel niet serieus genomen te worden, niet te worden gehoord en onvoldoende te worden meegenomen in besluitvorming. Ook in Wijdemeren leven die gevoelens.

Populisme is misschien wel de bittere pil die noodzakelijk is om onze democratische waarden nog gezonder te maken. Om vervolgens samen te kunnen werken aan een positieve toekomst. Aan het ontwikkelen en uitvoeren van de noodzakelijke plannen voor morgen, in onze gemeente, ons land en in Europa. Het nieuwe klimaat waar we met zijn allen zo hard aan moeten werken!

Vrede, welzijn en welvaart zijn niet vanzelfsprekend. Het vereist inspanning en samenwerking. Laat onvrede niet leiden tot on-vrede! Ook niet in ons eigen land en onze gemeente.

Positivisme, klimaat en recht op een woning voorop

Juist nu moeten we niet met een pessimistische inslag aan de zijlijn blijven staan, maar op basis van ideeën, idealen en positivisme beleid ontwikkelen voor een samenleving waarin iedereen zonder uitzondering tot zijn recht komt.

Een samenleving waarin klimaatdoelstellingen samen gaan met natuurontwikkeling en het bestaansrecht van de agrarische sector. En waarin het recht op een betaalbare woning weer centraal komt te staan, en bereikbaarheid en toegankelijkheid voorwaardelijk zijn.

Dát is onze wens aan het begin van dit nieuwe jaar. Laat 2024 een nieuw begin inluiden! Een jaar van voorspoed en samenwerking met uitzicht op het einde van oorlogen en de start van wederopbouw. Een jaar ook waarin Wijdemeren belangrijke stappen gaat ondernemen voor de toekomst van onze inwoners.

Nanne Roosenschoon
Fractievoorzitter D66