Myriam Kooij-Heijmerink

Beeld: Tom Cornelissen

Mijn motivatie:
Ik woon ruim 26 jaar met veel plezier in Loosdrecht samen met mijn man, die hier al zijn hele leven woont, en onze 3 kinderen. Naast inzet op scholen, sportclubs en in onze buurt, draag ik graag (nog) meer bij aan onze woonplaats. Dat doe ik nu ruim 5 jaar in de lokale politiek in de commissies Maatschappelijke en Sociale Zaken, en Bestuur en Middelen. Met D66 zet ik mij graag in voor constructieve, liberale én sociale oplossingen voor de maatschappelijke problemen in de gemeente Wijdemeren, zoals het gebrek aan betaalbare woningen, wachtlijsten in de zorg en ongelijke kansen voor kinderen. Praktische plannen om lastige zaken verstandig en vlot voor elkaar te krijgen en er de fijnste gemeente van Nederland van te maken. Daar ga ik voor!

Inmiddels ben ik minder actief in de dagelijkse politiek, omdat ik voorzitter van het bestuur van D66 Wijdemeren ben geworden.

Toen ik nog commissielid was, heeft de gemeenteraad onder andere mijn motie voor een giftenregeling voor minima aangenomen evenals de motie over de erkenning van Moluks leed (samen met DLP). Ook heb ik mij als fractie-assistent en commissielid bijvoorbeeld ingezet voor sociale woningbouw via onze motie over sociale woningbouw op de Dennenlaan in Loosdrecht, de 1/3-regeling voor accommodaties van sport- en cultuurverenigingen, meer diversiteit bij de veiligheidsregio/brandweer en voor een amendement bij de Startnota Goed ouder worden in Wijdemeren.

Wat zijn zaken die jij als raadslid wil veranderen?
Prettig wonen: ook onze jongeren, (jonge) startende gezinnen, doorstromers en senioren moeten betaalbaar en fijn kunnen wonen in Wijdemeren. Nu lukt dat veel te vaak niet door een gebrek aan woonruimte. Dat pakken we aan, ook op out-of-the-box manieren. Daarnaast goede, toegankelijke en vindbare zorg voor mensen die dat nodig hebben. Ook jeugdzorg.

Wat betekent D66 voor jou?
Een hele fijne club waar ieder lid zijn of haar eigenheid en talenten inbrengt. Samen is het een heel hecht gezellig team dat zich volop inzet voor de dorpen in Wijdemeren.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)
Thuis in mijn achtertuin met man, kinderen en de huisdieren. En op het water. Zwemmen in natuurwater, bijv. aan het Bergse Pad in Ankeveen. En schaatsen op bijvoorbeeld de Vuntus en de Waterleidingplas zoals begin 2021 is onvergetelijk mooi.

Wat is je favoriete (jeugd)boek en waarom?
Mijn moeder was adjunct-directeur in de bibliotheek en als kind heb ik waarschijnlijk álle jeugdboeken uitgelezen in de leeskuil, terwijl zij aan het werk was. Kop thee en een biscuitje erbij. Kruistocht in spijkerbroek van Thea Beckman, Brief van de koning van Tonke Dragt en Koning van Katoren van Jan Terlouw staan me nog goed bij. Hoe dikker hoe beter. Nog steeds lees ik alles wat los en vast zit. In onze voortuin hebben we een minibieb geplaatst. Ontzettend leuk dat iedereen op deze manier van boeken kan genieten.

  1. Woonplaats: Loosdrecht
  2. Beroep: Programmamanager

Sociaal domein: Jeugdzorg, Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning, GGZ. Verder democratie, en openbare orde en veiligheid.