Mobiliteit

Beeld: Icoon D66

Wij pleiten voor een gemeente waar de fietser alle ruimte krijgt. Veilige rotondes en oversteekplekken zijn hierbij essentieel. Ook in de kernen moet meer ruimte komen voor fietsers en voetgangers. Gemotoriseerde voertuigen, ook elektrisch, zijn te gast in onze dorpen. Daarnaast is het belangrijk mensen uit hun auto in meer duurzame vorm van mobiliteit zoals het openbaar vervoer te krijgen. Goede verbindingen met Groningen en Assen moeten daarom
gewaarborgd blijven. De belbus is een goede aanvulling voor ouderen, vooral in de kleine kernen en moet dus blijven. De komende jaren zal het elektrisch rijden en het rijden op waterstof een grote vlucht nemen. Genoeg oplaadpunten op de juiste plekken zijn hiervoor een voorwaarde

 • Meer ruimte voor aparte fiets- en voetpaden in (nieuwe) wijken. Meer fietspaden voor recreatie en sport.
 • In het centrum zoveel mogelijk 30 kilometer en op sommige plekken: auto te gast.
 • Hoe hard je mag rijden (als auto) en wie er voorrang heeft, moet duidelijk herkenbaar zijn aan de inrichting van de weg.
 • Bij rotondes hebben fietsers in onze gemeente voorrang.
 • Doorfietsroutes zoals de Groene As goed laten aansluiten op de dorpen, andere fietspaden en openbaar vervoer.
 • Nieuwe doorfietsroutes tussen: Donderen-Zuidlaren, Haren-Zuidlaren-Annen, Groningen-Eelde-Norg realiseren.
 • Duurzaam vervoer zoals deelauto’s of innovatieve logistieke oplossingen stimuleren om het milieu en onze wegen niet verder te belasten.
 • Wij willen ons inzetten om voor het einde van de komende raadsperiode een particulier waterstofvulstation in onze gemeente te realiseren. Dit is kansrijk bij bijvoorbeeld Groningen Airport Eelde.
 • Samenbrengen van de vele partijen die bezig zijn met waterstof.
 • Bij de gemeente Tynaarlo zijn alle transportmiddelen duurzaam. Men rijdt op waterstof of elektrisch.
 • De belbus moet in stand blijven.
 • Lijn 9 Groningen-Groningen Airport Eelde moet in stand blijven (via de Groningerweg)
 • In woonwijken moet veilig op straat gespeeld kunnen worden.
 • Transferium De Punt. Wij vinden een klein transferium in de oksel van de afrit een goed idee. Dit transferium moet dan dienen als hub voor de bussen tussen Gieten en Groningen en Assen en Groningen. Het veiliger maken van de op- en afritten van de A28 is hierbij een vereiste. Daarnaast moet de hub beter aansluiten op de bestaande/toekomstige fietsinfrastructuur.
 • Wij pleiten ook voor een opstapplek voor bussen bij Tynaarlo als onderdeel van een snoer van kleine hubs tussen Gieten en Groningen en Assen en Groningen. Zo stimuleren we mensen het openbaar vervoer te nemen. De bussen vanuit Vries, Zuidlaren en Eelde/Paterswolde dienen hier goed op aan te sluiten.