Onze speerpunten tijdens de campagne

Beeld: Els Kardol

Tynaarlo is een prachtige gemeente en dat willen we zo houden. Dit kost veel aandacht en inzet. En dit doen we niet met politiek gekrakeel, maar met respect en duidelijke keuzes. Kortom, met #SerieuzePolitiek.

De vier speerpunten

Bouwen aan de toekomst

We moeten niet alleen bouwen voor de problemen van nu. De toekomst vraagt om flexibel, duurzaam en circulair bouwen.

Het is dan ook goed om nieuwe dingen te proberen, juist als deze niet passen in de bestaande denkwijze. Alleen zo kunnen we stappen maken.

Groen en Duurzaam

We willen een mooie, groene en duurzame gemeente. Met duizenden
nieuwe bomen, ruimte voor kleine windmolens en aandacht voor de herstel van biodiversiteit.

Natuurlijk moet er gebouwd gaan worden, maar het moet wel passen in onze mooie gemeente.

Sterke Democratie

In Tynaarlo ben je vrij om te leven zoals jij dat wilt. Waar gelijke
situaties gelijk behandeld worden en mensen die op achterstand staan extra kansen krijgen.

En iedereen doet mee! Ook in de gemeentepolitiek.

We gebruiken de inzet, ideeën en energie van onze inwoners om onze plannen beter te maken.

Levendige Kernen

Onze dorpen zijn prachtige plekken om te leven. Daarom horen bibliotheken, musea, horeca, zorg en winkels in het centrum.

Cultuur verrijkt en verdient een krachtige positie.

Fietsers en wandelaars moeten alle ruimte krijgen.
Veilige oversteekplekken en rotondes zijn hierbij essentieel. Net als goede OV-verbindingen: zoals de belbus en lijn 9.