Begroting 2022 goedgekeurd

Op 9 november jl. is de begroting van de gemeente Tynaarlo goedgekeurd. Onze bijdrage vind je hieronder

Heide bij Vries - Beeld: Herman van Os

Begrotingsvergadering 9 november 2021

Op 9 november jl heeft de gemeenteraad van Tynaarlo haar jaarlijkse begrotingsvergadering gehad.

Tijdens deze vergadering wordt de Najaarsbrief 2021 besproken, met de laatste financiële informatie over het lopende jaar. En wordt natuurlijk de Begroting voor 2002 besproken. Beiden zijn door een meerderheid van de raad goedgekeurd.

De belangrijkste onderwerpen zijn bezuinigingen op de Jeugdzorg. Hierbij heeft het college zich gecommitteerd aan een bezuiniging van ongeveer 1,5 miljoen euro.

Daarnaast was er voor een aantal zaken geen budget meer. Zoals het stimuleren van biodiversiteit en het bestrijden van invasieve exoten in onze gemeente, een cultuurfonds, de subsidie voor het museum de Buitenplaats en 2 extra BOA’s. Als D66 vinden we deze thema’s te belangrijk. Daarom hebben we na lang beraad besloten in te stemmen met een verhoging van de OZB van 200.000 euro. Dit dekt de extra kosten en ook niet meer dan dat. Dit alleen onder de voorwaarden dat de kosten voor het sociaal domein streng gemonitord worden. Dit monitorsysteem is in gebruik genomen en wij gaan er van uit het de komende jaren resultaat zal opleveren.

Onze bijdrage:

Najaarsbrief 2021
D66 vindt dat de plannen voor het centrum van Eelde vanuit een breder perspectief bekeken moeten worden. En dat ook het Nijsinghhuis, museum de Buitenplaats en de 14e eeuwse kerk meegenomen moeten worden in de plannen voor het centrum. Wij dienen daarom samen met andere partijen deze motie in en zullen hem natuurlijk steunen.
Begroting 2022
 
“De afgelopen jaren is cultuur een ondergeschoven kindje geweest. In Nederland, maar ook in Tynaarlo”. Zo begon in de Perspectiefnota onze oproep voor een cultuurfonds. Cultuur was voor velen een stille liefde: we hielden er wel van, maar we praatten er niet over en deden er ook maar niet meer aan. Na onze oproep bleek dat velen ons gelijk gaven. Er moet (weer) meer gebeuren aan cultuur. Museum de Buitenplaats in Eelde kan vanaf 2022 rekenen op een blijvende subsidie. En er komt een cultuurfonds. De komende tijd wordt gewerkt aan een verordening. De plannen hiervoor gaan we samen met GroenLinks maken. Wordt vervolgd.

Als je het centrum van Eelde inrijdt zie je tegenover de kerk in Eelde wat oude pandjes met hekken er om heen. Het “Doedensterrein” in de volksmond. Dit is ons een doorn in het oog, dat hebben we bij de Perspectiefnota ook al aangegeven. Het is toch in ieders belang, ook van de eigenaren, dat dit terrein er mooi uitziet, ook ongebouwd Maak er een tijdelijk parkje of dorpstuintjes van. En betrek er dan meteen de leerlingen van het Terracollege bij. Zij hebben hier vast ideeën voor. Wij vragen het college om hierover met de eigenaren in gesprek te gaan.

De gemeente Tynaarlo is de groene long tussen 2 steden. Maar onze gemeente blijft niet vanzelf groen. Daar moet je wel wat voor doen. Wij zien daarom graag dat o.a. het budget voor biodiversiteit in stand blijft de komende jaren. De culturele en groene plannen moeten natuurlijk wel betaald worden. Om hier voor te zorgen gaan wij akkoord met een beperkte OZB verhoging. Wij menen dat dit gerechtvaardigd is. Als dit extra geld dan ook maar besteed wordt aan een groen en cultureel Tynaarlo.

Aan het einde gekomen van onze bijdrage, wil ik een inwoner van Tynaarlo Carolien Wolbers complimenteren voor haar visie en haar doorzettingsvermogen. Zij heeft zich lang ingezet voor een hondenspeelplaats en die gaat er nu komen. Daar maak je veel mensen blij mee. En het mooie is dat, nu het terrein aangelegd wordt, mensen spontaan meehelpen. Met snoeien, opruimen, hek plaatsen, etc. Een prachtig voorbeeld hoe een goed plan mensen kan binden. Het was een in het begin een lastig project voor de gemeente, maar ze hebben deze uitdaging goed opgepakt. Top! Leer dus als gemeente van deze casus en zorg voor heldere regels voor inwonersparticipatie.