Wonen

✔ Diversiteit in de wijken en binnen de plannen voor nieuwe wijken
✔ Duurzaamheid en ruimte voor innovatie
✔ Bouw versnellen
✔ Voorrang voor verpleegkundigen, agenten, onderwijzers, starters, statushouders en mensen in vechtscheidingen
✔ Specials: Kust samen met Lelystad en natuurrijk wonen
✔ Kwaliteit, ruimtelijke ordening en leefbaarheid
✔ Omgevingswet: Inwoners en buurten aan zet

✔ Diversiteit in de wijken en binnen de plannen voor nieuwe wijken

Lelystad gaat veranderen. Er zal in een hogere dichtheid gebouwd worden, bijvoorbeeld rond het station. Een woontoren of een straat kan prima bestaan uit sociale huur, middenhuur, goedkope koop en dure woningen door elkaar. D66 wil binnen een bouwplan al een diversiteit aan woningen. Ook in de wijken willen we geen blokken groter dan zes gelijke woningen, afgewisseld met woningen voor diverse doelgroepen. Zodat elke straat en daarmee de wijk inclusief is.

✔ Duurzaamheid en ruimte voor innovatie

Duurzaam bouwen is het uitgangspunt. Met de Lelystadse bouwers kijken we naar het complete palet van mogelijkheden dat voor de verschillende situaties toegepast kan worden, zoals vermindering van benodigde energie en warmtebehoefte van huizen. Wij willen daarbij geen enkele techniek uitsluiten. Van verregaande warmte-isolatie (die ook als koeling werkt), warmtepompen, HR-ketels op waterstof, stadsverwarming en nieuwe ontwikkelingen in de techniek. Daarnaast vinden wij dat bij nieuwbouw toekomstig hergebruik van materialen en grondstoffen moet worden meegenomen. Zo versnellen we niet alleen de bouw, maar ook verkleinen we onze footprint. We zetten in op een ecologische wijk die een proeftuin en voorbeeld kan zijn voor andere steden. Een maatregel zou kunnen zijn dat bij duurzaam bouwen we korting geven op de grond, door o.a. gebruik te maken van Europese subsidies

✔ Bouw versnellen

Door aan de voorkant met de omgeving in gesprek te gaan, worden plannen ontwikkeld die haalbaar zijn. Daarbij durft D66 uit te spreken dat niet bouwen geen optie is. Ook willen we geen jarenlange claims van ontwikkelaars die 15 jaar wachten met bouwen tot de volgende hoogconjunctuur. Hooguit twee jaar mag men uittrekken en dan moet duidelijk zijn hoe haalbaar het plan is. Prijzen worden geïndexeerd. Anders mag een andere ontwikkelaar het proberen.

✔ Voorrang voor verpleegkundigen, agenten, onderwijzers, starters, statushouders en mensen in vechtscheidingen

Voor deze doelgroepen willen we ruimte maken. Dit leggen we vast in de prestatieafspraken. Vooral bij vechtscheidingen staat het welzijn van kinderen voorop. Voor statushouders is dat inclusief een programma om snel mee te doen in de samenleving in werk en onderwijs.

✔ Specials: Kust samen met Lelystad en natuurrijk wonen

Lelystad heeft al eerder gescoord met unieke woonmilieus. De kust moet samen met de omgeving verder vorm krijgen. Dit doen we samen met de inwoners. Daarvoor willen plannen uitwerken. De kust is een uniek gebied dat voor Lelystedelingen een belangrijke identiteit vormt. D66 pleit ook voor het ontwikkelen van ‘parkwonen’ en het huisje in het bos.

✔ Kwaliteit, ruimtelijke ordening en leefbaarheid

Leefbaarheid in onze buurten en wijken is voor D66 een belangrijk speerpunt bij het maken van plannen voor het (her)inrichten van de openbare ruimte. Spelen, sporten en recreatie in een groene omgeving en aan de kust is voor onze inwoners van waarde voor het wonen. Hittestress vermijden, wateroverlast kunnen opvangen. Dit kan met een groene omgeving beter dan met een stenige.

✔ Omgevingswet: Inwoners en buurten aan zet

De nieuwe omgevingswet vraagt van inwoners om veel meer na te denken over wat ze wel en niet willen in hun wijk en bij de buren. D66 zet zich in voor zeggenschap daar waar het hoort; Bij de inwoners, waar dat kan.
Kunst, cultuur en sport

Beeld: Onbekend