Werk en economie

✔ Snelle opening vliegveld Lelystad
✔ Meer ruimte voor MKB
✔ Ruimte voor bedrijven met groene waterstofproductie en groene energieproductie
✔ Versterken circulaire economie
✔ De arbeidsmarkt Lelystad is inclusief
✔ Nachttreinen terug
✔ Lelylijn moet er komen
✔ Bereikbaar en bruisend centrum

✔ Snelle opening vliegveld Lelystad

Het succes van een logistieke omgeving is goede bereikbaarheid door de lucht, via het water en de weg. Lelystad heeft dezelfde unieke kenmerken als de ligging van Schiphol. De druk op het gebied in Amsterdam is zo groot, dat het uitbreiden naar Lelystad niet meer dan logisch is voor de balans. De kans voor Lelystad ligt ook in het eventueel toestaan van vrachtverkeer, mits het stille toestellen betreft. D66 Lelystad is een groot voorstander van de snelle opening van Lelystad Airport. Er is door diverse partijen inmiddels miljoenen euro’s geïnvesteerd. Het openen van de luchthaven heeft een aanzuigende werking voor bedrijven en mensen en is een goede impuls voor Lelystad.

✔ Meer ruimte voor MKB

Een hoogstedelijke omgeving kenmerkt zich door de unieke combinatie van wonen en werken. Met de groei van de stad is het belangrijk de balans tussen ruimte voor wonen en werken belangrijker dan ooit. We kunnen niet volstaan met alleen het toevoegen van woningen. Werk en kansen voor het MKB zijn daarbij meer dan belangrijk voor het zijn van een succesvolle stad. Waar het vooral om gaat, is dat de gemeente een faciliterende rol heeft om ondernemers de optimale omstandigheden en de ruimte te bieden. Hieronder vallen ook goede digitale verbindingen.

✔ Ruimte voor bedrijven met groene waterstofproductie en groene energieproductie

‘Hoofdstad van de nieuwe natuur’ om bedrijven uit te dagen de energietransitie te versnellen en voor gevestigde bedrijven om hun energievoorziening te vergroenen.

✔ Versterken circulaire economie

D66 wil dat onze stad gaat samenwerken met het bedrijfsleven om de keten circulair te maken. We stimuleren ondernemers die samenwerken om de economie meer circulair te maken. Grondstoffen verdwijnen niet langer in de afvalketen. Lelystad wordt niet de afvalverwerkingsplaats van Nederland.

✔ De arbeidsmarkt Lelystad is inclusief

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. We willen inwoners uitdagen en faciliteren om aan de slag te gaan met hun talenten. Deze inwoners krijgen vooral ruimte om zichzelf te ontplooien en mee te doen in de samenleving. We zetten ons zo in dat niemand meer langs de zijlijn hoeft te staan. We dagen mensen uit om te doen wat nog kan. Binnen de mogelijkheden.

✔ Nachttreinen terug

Lelystad heeft veel forenzen die in het westen van het land werken en de trein hiervoor gebruiken. Lelystedelingen willen ‘s avonds vrienden bezoeken en soms uitgaan in andere steden. D66 Lelystad wil daarom de nachttreinen terug. Dit zal de werkgelegenheid verbeteren, meer mensen de gelegenheid geven om ‘s avonds te reizen en het autogebruik terugdringen.

✔ Lelylijn moet er komen

De Lelylijn zal minstens 1 uur sneller rijden tussen het Noorden en de Randstad en zorgt ervoor dat de route tussen Zwolle en Assen niet langer overbelast is. De Lelylijn maakt dat ook Emmeloord, Drachten en omstreken met de trein bereikt kunnen worden. Dat maakt dat Lelystad meer bezoekers krijgt met het OV en dat Lelystedelingen zelf beter kunnen reizen. De Lelylijn zorgt ook voor een goede verbinding met Lelystad Airport, sluit aan bij de toekomstige Wunderlinie en levert een grote bijdrage aan duurzaam vervoer. D66 wil dat Lelystad optimaal gaat profiteren van deze OV uitbreiding.

✔ Bereikbaar en bruisend centrum

D66 Lelystad wil het centrum autoluw maken. Het verkeer loopt bij het stationsgebied elke dag vast. Er moet een oplossing gevonden worden voor dit gebied. Het sluiten van de onderdoorgang bij de Middendreef zorgt voor andere verkeersstromen en meer doelgericht autoverkeer.
Wij streven naar diversiteit in winkelaanbod, betaalbare huurpanden en verdere ontwikkeling van horeca om dit bruisende centrum te realiseren.

Beeld: Inaxion