Welzijn, zorg in de wijk

✔ Samen wonen; GGZ in de wijken
✔ Niemand meer eenzaam in Lelystad
✔ Vrijwilligers
✔ Ondersteunen mantelzorg
✔ Inclusieve samenleving: laaggeletterden, LHBTIQ en gehandicapten
✔ Een volwaardig ziekenhuis in Lelystad

✔ Samen wonen; GGZ in de wijken

Met de veranderingen voor beschermd wonen wordt het nog belangrijker dat we als buren goed op elkaar passen. Zeker als onze buren daarbij een extra oogje in het zeil houden en een kopje koffie aanbieden. Met het sociale wijkteam en de zorg gaan we in de buurten regelen dat deze bewoners echt op hun plek zijn en dat wijken samen een vangnet vormen. D66 Lelystad is voor goede en bereikbare zorg.

✔ Niemand meer eenzaam in Lelystad

In de huidige samenleving raken steeds meer mensen buiten beeld. Dat vinden we niet wenselijk. Contact met mensen is een belangrijke voorwaarde om je goed te voelen. D66 wil inzetten op het versterken van netwerken in buurten en wijken om zo met elkaar te zorgen voor elkaar. Naast WhatsApp voor preventie willen we inzetten op WhatsApp voor sociale contacten en cohesie.

✔ Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Het is van grote waarde voor de stad en de vrijwilligers zelf. Het verbindt en zorgt voor ontmoetingen. D66 zet in op het versterken van het huidige aantal vrijwilligers door meer waardering te tonen en het vinden van nieuwe aanwas. Iedereen aan zet, want vele handen maken licht werk.

✔ Ondersteunen mantelzorg

Mantelzorg wordt met heel het hart verleend. En toch kan het zwaar zijn, dus is het prettig als er respijtzorg is waar je af en toe je verhaal kwijt kan. Lelystad kent een respijthuis en ook vrijwilligers die thuis de zorg uit handen kunnen nemen. Nu Lelystad vergrijst en iedereen het in het werkende leven steeds drukker krijgt is het van groot belang om mantelzorg nog meer te koesteren en te stimuleren. Een luisterend oor voor wat mantelzorgers echt nodig hebben. D66 wil met hen een plan maken en uitvoeren, zodat zij hun belangrijke taken kunnen blijven doen.

✔ Inclusieve samenleving: laaggeletterden, LHBTIQ en gehandicapten

Lelystad wil een samenleving vormen waarin iedereen mee kan doen. D66 gaat daarbij uit van wat ervaringsdeskundigen meemaken. Met hen maken we plannen en zorgen dat het aanbod beter aansluit bij hun vraag.

✔ Een volwaardig ziekenhuis in Lelystad

D66 blijft pleiten voor een volwaardig ziekenhuis. Deze periode met corona heeft duidelijk gemaakt dat de zorg in Nederland te krap is georganiseerd. Zorg hoort dichtbij mensen. Als hoofdstad van Flevoland met 80.000 inwoners hoort daar een volwaardig ziekenhuis bij. Met spoedeisende hulp, verloskunde, IC-bedden en bedden die passen bij onze Lelystadse samenleving.