Onze Missie

D66 maakt al sinds het begin (1980) deel uit van de gemeenteraad in Lelystad. D66 heeft een lokaal eigen geluid op onderwerpen, zoals het vliegveld. Met een goede belangenbehartiging voor onze mooie stad in Den Haag vragen we daar aandacht voor Lelystad en dat brengt geld en aandacht voor onze hoofdstad. Zo kregen we miljoenen voor Lelystad Oost door deze contacten te gebruiken. D66 is een sociaal-liberale partij. We kennen een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Vrijheid in verbondenheid

Sociaal-liberalen staan voor ‘vrijheid in verbondenheid’. Volgens ons is ieder mens een uniek individu, maar zijn we ook sociale wezens, die hun vrijheid vormgeven en zich ontwikkelen samen met anderen.
In Lelystad zet D66 zich in voor het sociale domein en was zij de partij die zorgde voor nieuwbouw van het Aurum. Daarnaast initieerden wij het één gezin, één plan en één aanpak in de jeugdzorg en de WMO en waren wij initiatiefnemer van de klusklas voor kinderen die waardering verdienen voor hun creativiteit en het werken met hun handen.

Mensen zijn pas echt vrij als iedereen dat is

D66 gelooft dat mensen pas echt vrij zijn als ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Als ze eerlijke kansen hebben om iets van het leven te maken. Als ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun huis of hun inkomen als het een keer tegen zit. Als de democratie zo werkt dat iedereen kan meepraten. En als de wereld waarin we leven ook van waarde is voor generaties na ons. We hebben het initiatief genomen voor het hijsen van de regenboogvlag en bewaken in de raadszaal dat artikel 1 van de grondwet wordt nageleefd.

Richtingwijzers sociaal-liberalisme

D66’ers zullen altijd vechten voor individuele vrijheid; Voor gelijke kansen; Voor een overheid die mensen niet laat vallen; Voor een rechtsstaat waar je op kan rekenen; Voor meer democratie; Voor internationale afspraken in een veranderende wereld; Voor een economie die volop welvaart genereert en ook oog heeft voor klimaat en natuur.
Lelystad is een stad vol diversiteit en heeft verschillende culturen die samen de stad maken.

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’ die door de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn opgesteld.

Vijf richtingwijzers

Vertrouw op de eigen kracht van mensen:
D66 Lelystad vraagt ruimte voor talent van mensen en mensen maken de buurt. Wij willen in de jeugdzorg meer ruimte voor autonomie van ouders;
Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
D66 Lelystad wil een zo snel mogelijke energietransitie en meer het samenleven in de buurt voorop stellen;
Denk en handel internationaal
D66 Lelystad wil dat het vliegveld Lelystad zo spoedig mogelijk open gaat en de Lelylijn moet er komen; Beloon prestatie en deel de welvaart
D66 wil meer waardering voor onze prachtige circulaire (groene) bedrijvigheid, biologische landbouw en een goede ondersteuning voor de slachtoffers van de kinderopvangtoeslagenaffaire;
Koester de grondrechten en gedeelde waarden.
D66 wil een inclusieve samenleving waarin alleen uitmaakt wie je bent, niet wat!

D66 in Lelystad

D66 Lelystad voert al 42 jaar lokaal beleid, daarmee wijken wij soms af van de landelijke opinie. Dit doet D66 Lelystad, omdat lokaal beleid maatwerk is en wij het beste willen voor de hoofdstad van Flevoland. We hebben korte lijnen met ons netwerk in Den Haag en spreken hen voortdurend over Lelystadse onderwerpen als het ziekenhuis, vliegveld, rechtbank en Lelylijn.
Wij streven naar verbinding waar een goede samenwerking is tussen de raad, onze inwoners en het bedrijfsleven. Wij maken keuzes op basis van feiten en goede plannen en niet op basis van de waan van de dag. De toekomst is voor ons leidend, inclusie en het mogelijk maken dat wonen voor Lelystedelingen bereikbaar blijft.

Onze kandidaten

Beeld: Jaap Pluvier-Smit


De volledige kandidatenlijst van D66 Lelystad voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022
1. Sanne de Wilde (lijsttrekker)
2. Heidy Smit
3. Joop Meijer
4. Sebastiaan van Hoegee
5. Mark Scholten
6. Margriet Papma
7. Danny van der Scheer
8. Kadir Aksoy
9. Niels Falch
10. Pieter Casse
11. Niels Abcouwer
12. André Opdam
13. Jeroen Kok
14. Johanna Holtmaat
15. Martin Groeneveld
16. Rachel de Haan
17. Tiko Smetsers
18. Diane Bergman
19. Thom Ummels
20. Peter Schot