Financiën

✔ Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld
✔ Duurzaamheidsfonds
✔ In Control, huishoudboekje op orde

✔ Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld

Met gemeenschapsgeld wil D66 verantwoord omgaan. Vanuit het gemeentebestuur heeft D66 de afgelopen jaren mede zorggedragen voor het gezond houden van de begroting. Dit stevige financiële fundament is meer dan ooit nodig om de kansen en uitdagingen van een groeiende stad in goede banen te leiden en te investeren waar dat nodig is. Bewoners moeten ook kunnen zien waar hun belastinggeld heen gaat en daar invloed op kunnen uitoefenen. De gemeente moet dit inzichtelijk maken en bewoners in de gelegenheid stellen zelf mee te beslissen over bestedingen in hun eigen omgeving.

✔ Duurzaamheidsfonds

Op dit moment profiteert de gemeente niet mee van waardestijgingen. Dat is fijn voor de inwoners, die alleen te maken krijgen met een inflatiecorrectie. We willen echter ook voor onze stad ambities waarmaken, de kust verbeteren, een buitenzwembad financieren, de stad voor de nieuwe natuur vormgeven met een groter bezoekerscentrum voor de Oostvaardersplassen. Het is van belang de natuur van de Oostvaardersplassen en de noodzaak de waterkwaliteit van het Markermeer verder te verbeteren en te streven naar uitbreiding van de Markerwadden. Nationale parken zijn ook een vorm van rustige recreatie. Door deze veranderingen kan Lelystad meer toeristen trekken.
Voor het realiseren van zulke grote ambities zouden we kunnen overwegen om iets meer OZB te vragen van onze inwoners en bedrijven. We pleiten voor een eenmalige opslag van 1% waarmee een duurzaamheidsfonds gevuld kan worden van waaruit duurzame initiatieven gefinancierd kunnen worden, zoveel mogelijk revolverend, waarmee het geld dat verdiend wordt ook weer terugkomt naar het fonds.

✔ In Control, huishoudboekje op orde

Porteum, de jeugdzorg…,we hebben in de afgelopen periode gezien dat het college niet altijd in control was op deze uitgaven. Dit moet echt anders.