Peter Schot

Peter Schot - Beeld: Manon Nieuwenhuijs

  • 69 jaar
  • Amsterdam
  • Lelystad

Motivatie

Vanaf 2010 tot en met 2018 heb ik in de fractie gezeten, 8 jaar als raadslid waarvan 7 jaar als fractievoorzitter. Vanaf 2018 tot en met midden 2020 heb ik als wethouder met de stad, raad en ambtelijk apparaat aan de stad mogen werken. Nu werk ik met het bestuur van D66 aan de versterking van D66 in Lelystad. Mijn aandacht is gericht op samen met de fractie een sterk D66 Lelystad in de gemeente raadsverkiezingen van 2022 te presenteren en zo een sterke en invloedrijke positie in het Lelystadse stadsbestuur in te nemen.