Mark Scholten

Mark Scholten - Beeld: Mutensu Pinas

  • 36 jaar
  • Enschede
  • Lelystad

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Knarredijk, mooi uitzicht over het water van de Oostvaardersplassen

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Opening vliegveld Lelystad, groei van het aantal inwoners en verbetering van het openbaar vervoer

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Verduurzamen van de bebouwde omgeving
  • Conciërge op elke school
  • Beter bereikbaar zijn van de raad voor de inwoners