Danny van der Scheer

Beeld: Eigen foto

  • 28 jaar
  • Lelystad

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

mijn absolute lievelingsplek in Lelystad is het natuurpark. De rust, zo dicht bij de stad is bijzonder. Er is geen betere plek om even je zinnen te verzetten dan daar. Daarentegen vind ik onze bedrijventerreinen ook mooi om te komen. Niet omdat ze zo mooi zijn maar wel omdat ik weet wat voor een innovatieve en gepassioneerde ondernemers zich daar hebben gevestigd. Deze bedrijvigheid is essentieel voor de stad!

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Lelystad loopt over van de kansen. Onze bereikbaarheid is heel goed, we hebben de ruimte voor woningbouw, natuur en bedrijvigheid. Dit maakt dat Lelystad alle potentie heeft om te groeien als woonstad, als stad die bekendstaat om zijn groen en natuur en als stad waar innovatieve, duurzame ontwikkelingen plaatsvinden. Die zaken moeten we benutten maar kunnen om optimaal te profiteren niet zonder elkaar!

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Duurzaamheid en de energietransitie worden absolute prioriteit binnen de gemeente.
  • We bieden meer ruimte voor initiatief van burgers (in vorm van menskracht en budget) en participatie komt centraal te staan in het beleid.
  • Een conciërge op iedere school!

Toelichting bij bovenstaande

Duurzaamheid en energie is in de afgelopen tijd steeds meer een bijzaak geworden in het beleid. Iets wat de rijksoverheid maar moet doen, dan volgen wij wel. Het is tijd om dit onderwerp serieus te nemen. Een energiefonds in het leven helpen, faciliteren dat gebouwen vol kunnen worden gelegd met zonnepanelen en ruimte geven aan ondernemers, zeker als ze bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Randvoorwaardelijk hieraan is ook het betrekken van burgers en hun initiatieven omarmen. Nog te vaak zien we deze stranden. Hiervoor moeten we de ruimte en vooral ook middelen bieden, of het nou gaat om woningbouw, groenbeheer of andere zaken!