Aandacht voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers


D66 wil het voor inwoners veiliger en aantrekkelijker maken om zich per fiets te verplaatsen. Dit vraagt om betere, veiligere en beter onderhouden fietsroutes.
De elektrische auto is in opmars. D66 Heusden juicht dat toe en stimuleert dat door openbare oplaadpunten te plaatsen en voorrang te geven bij parkeren. We willen dat er meer recreatieve wandelroutes in de woonomgeving komen. D66 vindt het nodig dat fietsers, wandelaars en berijders van scootmobielen in de dorpskernen meer stallingsmogelijkheden, ruimte en voorrang krijgen. De oostelijke randweg Vlijmen moet goed ingepast worden in het polderlandschap.

Veiliger op fiets en scootmobiel

Fietsen is gezond en duurzaam. D66 Heusden vindt dat meer veiligheid en comfort voor de fietser prioriteit moet krijgen. De kwaliteit van het wegdek van fietspaden laat te vaak te wensen over. We zien te veel gaten, hobbels, paaltjes en boomwortels. In de nieuwe wijken De Grassen en Geerpark moet de inrichting van de openbare ruimte uitgaan van het gebruik door voetgangers, fietsers en berijders van scootmobielen. De auto is ‘te gast’.
Kruisingen van wegen met fietspaden zijn potentiële ongevalsplekken en vragen extra aandacht. Dit speelt extra bij snelfietsroutes. Ook de toegangsweg nabij het viaduct/rotonde in Nieuwkuijk is voor fietsers een bron van zorg. De Parallelweg en de Nieuwe Maasdijk moeten voor fietsers en wandelaars rechtstreeks met elkaar worden verbonden
D66 is voor de aanleg van fietssnelwegen tussen de dorpen en naar Waalwijk en ’s-Hertogenbosch. Elektrisch fietsen maakt een grotere actieradius voor de fietser mogelijk, ook voor woon-werkverkeer. Dit betekent dat ook voldoende gelden vrijgemaakt moeten worden voor ongelijkvloerse kruisingen. D66 pleit voor de aanleg van fietsstraten naar de dorpskernen toe. Hier heeft de fiets voorrang en is de auto ‘te gast’.
Wij willen veiliger en aantrekkelijker fiets- en wandelroutes naar scholen en we willen het ontmoedigen dat ouders hun kinderen met de auto naar school brengen.
Fietsers dienen over goede stallingsmogelijkheden te beschikken bij openbare gebouwen, winkelcentra en bushaltes.
Vergrijzing en individualisering vragen om passende antwoorden op het gebied van goede en veilige bereikbaarheid van sociale voorzieningen. Daar waar mensen elkaar ontmoeten, neemt de eenzaamheid af en het wederzijds begrip toe. 

Beeld: D66 Heusden

Recreatieve routes

D66 Heusden hecht veel belang aan aantrekkelijke wandelroutes in de directe woonomgeving. Waar burgers, ondernemers of organisaties hiertoe het initiatief nemen, moet de gemeente hen ondersteunen om dat mogelijk te maken. Een voorbeeld is een rechtstreekse verbinding voor fietsers en wandelaars tussen de Parallelweg en de Nieuwe Maasdijk.

Beeld: D66 Heusden

Veiligheid

Er is meer aandacht nodig voor de veiligheid van wandelaars, fietsers en gebruikers van hulpmiddelen zoals scootmobielen en rollators in de dorpscentra van Drunen en Vlijmen. Bij iedere wijziging van de weginrichting in dorpscentra moeten fietsers en wandelaars meer ruimte en voorrang krijgen. Het winkelgebied dient verblijfsgebied te worden waar de auto te gast is. Daarnaast maakt D66 Heusden zich hard voor een ecologische zone met voet- en ruiterpad langs de Torenstraat-Heidijk in de richting van het Drongelens kanaal.

Aansluiting Drunen West

De aanleg van een nieuwe ontsluiting voor Drunen en Waalwijk via de Overlaatweg vonden wij een slechte oplossing om de A59/Maasroute te ontlasten. We willen de kwaliteit van het Overlaatgebied juist versterken. Wij pleiten daarom nu voor extra compenserende maatregelen in dit gebied.

Vlijmen Oost

De nieuwe oostelijke randweg en de vernieuwde Tuinbouwweg dienen goed te worden ingepast in het polderlandschap. De diverse ‘insteken’ dienen veilig oversteekbaar te zijn voor fietsers en voetgangers.